Så stora löneökningar ger det nya transportavtalet

 Foto: Transportföretagen Foto: Transportföretagen

Biltrafikens Arbetsgivareförbund har tecknat ett nytt Transportavtal med Svenska Transportarbetareförbundet.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, som är ett förbund inom branschorganisationen, tecknade Transportföretagen, skrev torsdagen den 26 november på ett nytt Transportavtal med Transportarbetareförbundet. Avtalet omfattar närmare 50 000 anställda, ger löneökningar på 5,4 procent och sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader.

Det nya Transportavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023 med två lönerevisionstillfällen, ett tillfälle den 1 november 2020 och ett tillfälle den 1 april 2022.

Parterna har enats om att genomföra de förändringar om försäkringar som Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades om den 7 april i år. Överenskommelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för intjänande av ”Avtalspension SAF-LO” successivt sänks till 22 år. Sänkningen betyder att den tecknade avtalspensionen från den 1 januari 2021 tjänas in från 24 års ålder, från den 1 januari 2022 från 23 års ålder och från den 1 januari 2023 från 22 års ålder. Kostnaden för detta räknas av från löneökningarna vid de båda lönerevisionerna med 0,11 procent respektive 0,21 procent.

Publicerad 2020-11-27 08:35 Uppdaterad fredag, 27 november 2020 08:35

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!