Tyskland och Sverige samarbetar om elvägar

(Bild: Trafikverket) Idag pågår ett demonstrationsprojekt med elväg på E16 utanför Sandviken. (Bild: Trafikverket) Idag pågår ett demonstrationsprojekt med elväg på E16 utanför Sandviken.

Sverige och Tyskland inleder ett utvecklingssamarbete kring elvägar. Trafikverket har tecknat ett avtal med tyska regeringsföreträdare som sträcker sig åtminstone tre år fram i tiden.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon har undertecknat en överenskommelse om att länderna ska samarbeta om elvägar med dr Norbert Salomon i de tyska federala regeringskansliet.

I avtalet sägs att samarbetet ska stimulera till vidareutveckling av olika tekniker för elvägar och lägga grunden för en konkurrenskraftig marknad. Avtalet fastslår att det finns tre alternativ som befinner sig i forsknings- och demonstrationsfasen:

  • Luftledning som demonstreras på allmänna vägar i Gävle-Sandviken, Tyskland planerar att ta tekniken i drift nästa år,
  • tekniken med el-skena i vägbanan demonstreras på allmän väg det här året i närheten av Arlanda,
  • induktiv teknik är fortfarande på forskningsstadiet.

Länderna planerar att inleda ett nytt gemensamt forskningsprojekt för svenska och tyska forskningsinstitut under 2017.

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2017-09-27 22:52 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!