Sökresultat

Forsknings- och innovationsprojektet Virtual Watch Tower vill skapa en digital samverkanslösning för att öka transparensen kring störningar i transportkedjorna. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften. Här berättar några av de medverkande forskarna mer om projektet.

Truck- och lagerhandboken