Virusoron hotar logistikkedjor för elektronik och läkemedel

Närmare 12 000 personer i hela världen uppgavs ha sjuknat in av Coronaviruset i slutat av januari. (Bild: John Hopkins Medicine) Närmare 12 000 personer i hela världen uppgavs ha sjuknat in av Coronaviruset i slutat av januari. (Bild: John Hopkins Medicine)

Oron växer kring vilka effekter coronaviruset i Kina kan få för de globala leveranskedjorna.

Nyligen beslöt Kinas regering att förlänga nyårsledigheten med tre dagar till den 2 februari för att dämpa resandet och därmed spridningsrisken, parat med allmänt reseförbud för ett antal stora städer.

Det hela startade i Wuhan, huvudstad i provinsen Hubei som är ett viktigt logistiknav och centrum för tillverkningsindustri. Vissa lokala regeringar, bland annat Shanghais, har gått längre och förlängt helgstängningen till 10 februari med undantag för viktiga företag.

Frågan är nu när de berörda industri- och transportföretagen kan öppna igen och återuppta verksamheten. I Wuhan finns omkring 500 fabriker och all gods- och passagerartrafik är för närvarande inställd.

Singapores hamnmyndighet har infört feberkontroll av alla som passerar landets terminaler, färjor, kryssningsfartyg liksom containersjöfarten.

Det kinesiska nyårsfirandet innebär normalt att containertrafiken går ner på lågvarv, men den nya situationen kan medföra ett förlängt avbräck för rederierna.

Från Hong Kong har åtta fall av virussmitta rapporterats, men Cathay Pacific Cargo meddelade att Hong Kongs flygplats och deras frakttidtabeller inte påverkats av detta.

En expert på infektionssjukdomar vid University of Minnesota, Michael Osterholm, gick ut med en stark varning i TV-kanalen CNBC:

– Många av de produkter vi har dagligt behov av, som mediciner och andra vårdprodukter, tillverkas i de områden i Kina som nu stängs av. De produceras i just-in-time-leveranssystem och vi har redan brister här i landet på kinatillverkade läkemedel.

Varje företag som har någon tillverkning i Kina gör bäst i att mycket noga se över sitt leveranssystem, fortsatte Michael Osterholm.

– Jag tror att detta ännu inte gått upp för många. Jag kan med säkerhet påstå att det kommer slå på försörjningen av mycket viktiga produkter världen över inom dagar eller veckor.

Nästa hela Apples produktion av Iphone sker i Kina. Apple har dessutom omkring 10 000 egen personal i landet. Underleverantörskedjan har uppskattats till att omfatta flera miljoner arbetare.

Apple är även beroende av att flyga personal anställd i USA fram och tillbaka till Kina. United Airlines avslöjade att förra året var notan för att flyga Apple-personal enbart mellan San Francisco och Shanghai uppgick till hela 35 miljoner dollar.

När Apples högste chef Tom Cook presenterade kvartalsrapporten tidigare denna vecka sade han att:

– Vi har några leverantörer i Wuhan-området, alla är alternativa leverantörer och vi håller självklart på med att planera för hur vi ska kunna kompensera för de fall där vi kan förvänta oss bortfall i produktionen.

Ett mått på osäkerheten är att Apple i sin prognos för kommande kvartal uppgav ett betydligt bredare spann för förväntad försäljning än man brukar göra: mellan 63 och 67 miljarder dollar.

Vad gäller sjötrafiken handlar det hittills mest om förseningar. Några fartyg har hindrats från att lägga till i inlandshamnarna i Wuhan, och pråmoperatörer har rapporterat om förseningar i godsflödet längs Yangtze-floden på grund av detta.

Sex besättningsmedlemmar på CMA CG Ural insjuknade för två veckor sedan efter besök i Ningbo, Xiamen och Shenzhen under januari. Men det har inte bekräftats att det är coronaviruset som smittat

28 januari uppgavs att antalet insjuknade 4 500 i Kina och dödsfallen 106. Ytterligare omkring 7 000 misstänkta fall har rapporteras. Inga dödsfall utanför Kina har rapporterats. 

Publicerad 2020-01-29 18:24

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!