– Tung bil kan försämra tågets konkurrenskraft

(Bild: Skogsindustrierna) Så här ser en timmerbil ut med bruttovikten 74 ton. Den har försetts med ytterligare två hjulaxlar, jämfört med dagens 60-tons fordon. (Bild: Skogsindustrierna) Så här ser en timmerbil ut med bruttovikten 74 ton. Den har försetts med ytterligare två hjulaxlar, jämfört med dagens 60-tons fordon.

Lastbilar med en maxvikt på 74 ton ska tillåtas på de vägar som klarar den belastningen, på samma sätt som i Finland. Det är ett krav som särskilt Skogsindustrierna drivit som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd nu sagt ja till. Järnvägsoperatörerna varnar för att beslutet kan försämra godstågens konkurrenskraft.

Transportstyrelsen och Trafikverket har nu fått uppdraget att förbereda för att lastbilar med en bruttovikt upp till 74 ton ska kunna använda delar av det allmänna vägnätet.

– Genom att tillåta tyngre lastbilar kan vi minska utsläppen och företagen minska sina transportkostnader, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I dag är den högsta tillåtna bruttovikten 60 ton. Trafikverket ska peka ut de delar av det statliga vägnätet där man kan tillåta tyngre bilar, men där dagens maxlängs på 25,25 meter ska gälla.

Transportstyrelsen ska lämna förslag på hur dagens regelverk behöver anpassas samt hur dagens försöksverksamhet med fordon som är tyngre och längre än 25,25 meter. Senast den 15 augusti i år ska de båda myndigheterna vara klara med sina uppdrag.

Skogsindustrierna välkomnar beskedet:
– Att tillåta tyngre lastbilar av normallängd är en viktig åtgärd för att bevara industrins konkurrenskraft och jobb över hela landet, säger Carina Håkansson vd för Skogsindustrierna.

Hos branschorganisationen Tågoperatörerna varnar man för att beslutet riskerar att försämra tågens konkurrenskraft:
– Längre och tyngre lastbilar kan vara bra för Sveriges konkurrenskraft och för miljön, men det förutsätter att godstågens konkurrenskraft inte försämras ytterligare jämfört med lastbilen, kommenterar Lars Sandberg som är utredare på Tågoperatörerna.

Det är inte bara eftersatt underhåll som försämrat godstågens konkurrenskraft, utan också besluten om höjda banavgifter och att låta tågoperatörerna stå för delar av finansieringen av det nya signalsystemet ERTMS, enligt branschorganisationen. 

 
Publicerad 2014-04-12 11:35

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!