Transportföretagen vill ha fler poliskontroller

– Vi behöver ett flexiblare regelverk kring företagskontrollerna samtidigt som kontrollen på väg behöver öka, sa Transportföretagens vd Mattias Dahl när rapporten presenterades. (Bild: Karolina Boholm) – Vi behöver ett flexiblare regelverk kring företagskontrollerna samtidigt som kontrollen på väg behöver öka, sa Transportföretagens vd Mattias Dahl när rapporten presenterades. (Bild: Karolina Boholm)

Dålig kontroll av godstrafiken äventyrar trafiksäkerheten och gynnar fusk, anser Transportföretagen som vill se fler poliser på vägarna.

I en ny rapport från Transportföretagen säger branschföreningen att det brister i tillsynen och kontroller av godstransporter på väg. Det skapar osund konkurrens. 

Samtidigt som mängden gods på svenska vägar har ökat, har antalet trafikpoliser minskat med över 1 000 personer de senaste 25 åren. Rapporten ”Effektivare tillsyn av yrkestrafiken”, har undersökt hur tillsyn och kontroll fungerar på Sveriges vägar.

Där konstateras bland annat att vägkontrollerna är för få, vilket gör det svårt att följa upp om reglerna för kör- och vilotider följs. Det i sin tur påverkar trafiksäkerheten och leder till en osund konkurrenssituation.

– Vi är bekymrade över det minskade antalet trafikpoliser med tung kompetens, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen. De som finns gör ett bra jobb, men de behöver bli många fler. Samtidigt som antalet trafikpoliser har minskat ökar transportarbetet, inte minst från den utländska konkurrensen.

Kritiken riktas också mot Transportstyrelsens företagskontroller, som i princip enbart görs utifrån konstaterade överträdelser vid vägkontroller. Företagen efterfrågar ett stödjande och lärande inslag i kontrollerna. Det är dessutom en brist att kontrollerna aldrig inkluderar besök i företagens lokaler, i synnerhet då i princip alla företagskontroller leder till sanktionsavgifter.

När det gäller cabotage visar statistiken en fördubbling av cabotagetransporterna i Sverige under de senaste åren. För att säkerställa en sund konkurrens krävs även här ökade kontroller.

Transportföretagen vill se en samlad strategi för fler kontroller och ett ökat antal bilinspektörer vars roll förstärks för att kunna avlasta polisen. En särskild myndighet med ansvar för kontrollen av vägtrafiken föreslås också.

– Vi behöver ett flexiblare regelverk kring företagskontrollerna samtidigt som kontrollen på väg behöver öka. Branschens aktörer måste uppleva att de som regelmässigt och systematiskt bryter mot lagar och regler för att tillskansa sig konkurrensfördelar åker dit, säger Mattias Dahl.

Mats Thorén

Publicerad 2019-08-21 10:59

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna