Tågoperatörerna sågar ERTMS

(Bild: Tågoperatörerna) Björn Westerberg, Tågoperatörerna, vill inte se mer pengar och kraft läggas på signalsystemet ERTMS innan tekniken mognat. (Bild: Tågoperatörerna) Björn Westerberg, Tågoperatörerna, vill inte se mer pengar och kraft läggas på signalsystemet ERTMS innan tekniken mognat.

Pausa införandet av järnvägssignalsystemet ERTMS. Det kräver branschföreningen Tågoperatörernas vd Björn Westerberg i en bloggtext där hela nyttan för Sveriges del ifrågasätts, och där uppskattningen av framtida kostnader framställs som undermålig.

Det är på statligt ägda godstågsoperatören Green Cargos blogg Hållbar logistik som Tågoperatörernas vd Björn Westerberg i ett gästinlägg riktar kraftfull kritik mot det nya signalsystem som är tänkt att införas över Europa och i Sverige ersätta ATC.

”Alla tågoperatörer i Sverige och även i Europa är överens om att säga nej till ett brett införande nu. Skälen är flera: lägre kapacitet, högre kostnader, risk för lägre kvalitet och sämre konkurrenskraft för järnvägen”, skriver han.

Ett byte från ATC till ERTMS skulle varken höja kapaciteten eller hastigheterna, bedömer Tågoperatörerna, och enligt Björn Westerberg den ekonomiska nyttan oklar.

”Branschföreningen Tågoperatörerna har efterfrågat lönsamhetsberäkningar för ERTMS på EU-nivå. Vi har inte erhållit några kvalitetssäkrade utredningar som visar att systemet ger vare sig samhällsekonomisk lönsamhet, eller företagsekonomisk lönsamhet för järnvägs­operatörerna”, skriver han på Green Cargos blogg.

Trots sin kritik skriver Björn Westerberg att tågoperatörerna stöder det nya signalsystemets grundtanke, och knyter visst hopp till varianten Level 3 som nu är på idéstadiet: Under vissa omständigheter kan det öka kapaciteten genom att tåg får köra tätare när de kör sakta. Innan det hela har mognat väsentligt önskar han sig dock att Sveriges begränsade medel för utveckling på järnvägen inte alls ska läggas på ERTMS utan på underhållssatsningar.

Publicerad 2016-04-27 15:22

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts