Tågen var punktligare för fem år sedan än vad de var 2018

– Systemet är uppenbarligen inte i närheten av att kunna stå emot prövningar av den typ som det utsattes för under 2018, är en slutsats i resultatrapporten. Bild: Per-Johan Wedell, Green Cargo – Systemet är uppenbarligen inte i närheten av att kunna stå emot prövningar av den typ som det utsattes för under 2018, är en slutsats i resultatrapporten. Bild: Per-Johan Wedell, Green Cargo

Tågen har inte blivit punktligare trots ett fem år långt samarbetsprojekt. Under 2018 försämrades till och med punktligheten ordentligt, allra mest för godstågen. Det konstaterar järnvägsbranschen i en rapport.

Järnvägens punktlighetsmål för 2020 som sattes för fem år sedan kommer inte att kunna nås. Punktligheten var till och med sämre 2018 än vad den var 2013. Det konstaterar generaldirektörerna Jonas Bjelfenstam på Trafikverket, och Brita Saxton på Trafikanalys.

För fem år sedan bestämde den svenska järnvägsbranschen sig för 95 procent av tågen skulle komma i tid 2020. Om tågen ankommer inom fem minuter efter tidtabell anses det vara i tid.

JBS, Järnvägsbranschens samarbetsforum, där såväl Trafikverket, järnvägsoperatörer som offentligägda trafikbolag ingår, startade projektet ”Tillsammans för tåg i tid”, TTT.  

I årets utvärdering av punktlighetsprojektet visar det sig att tågens punktlighet till och med var sämre 2018 än de var 2013.

År 2013 kom 90 procent av passagerartågen och 80 procent av godstågen i tid. Förra året var motsvarande siffror 87,8 procent och 73,2 procent. Årens dessförinnan låg däremot förseningarna tämligen konstant.

Av passagerartågen är pendel- och regionaltågen de mest punktliga. 92,5 procent klarade att hålla tidtabellen förra året. Långdistanstågen har däremot till och sämre punktlighet än godstågen. 71,9 procent kom i tid under förra året.

Ett skäl till att förseningarna var så många under 2018  var att störningstimmarna på grund ”naturhändelser”, exempelvis snöoväder, fördubblades under 2018. Ett exempel på en naturhändelse i april 2018 är när växlar vid stationen i Flemingsberg inte fungerade på grund av snö och is. Det innebar att nästan 500 tåg påverkades.

– Systemet är uppenbarligen inte i närheten av att kunna stå emot prövningar av den typ som det utsattes för under 2018, är Bjelfenstams och Saxtons kärva sammanfattning av läget.

Andra viktiga orsaker till förseningarna är spårproblem, nerrivna kontaktledningar och att tågen kommer sent ut från depå.

I årets utvärdering har man också listat de fem bangårdar som under året gett mest störningstid. Under 2018 var det i tur och ordning Hallsbergs rangerbangård, Malmö Godsbangård, Borlänge C, Göteborg Skandiahamnen och Sävenäs rangerbangård. I Hallsberg mer än fördubblades störningstiden till 2800 timmar under 2018 jämfört med 2013. I Malmö ökade störningstiden till 2294 timmar 2018, från att ha varit 1104 timmar 2013.

Mats Udikas

Publicerad 2019-05-08 17:28

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna