Sveriges största bulkhamn ska bli ännu större

Luleå hamn. Foto: Port of Luleå Luleå hamn. Foto: Port of Luleå

Om 1-2 år sätts spaden i marken till ett av Sveriges största infrastrukturprojekt för sjöfarten sedan bygget av Göta kanal. Det är landets största bulkhamn som ska byggas ut för att kunna ta emot större fartyg.

Luleå Hamn AB ska investera totalt 1,3 miljarder kronor i en omfattande utbyggnad av hamnen, där farlederna in till Luleå hamn ska breddas och fördjupas samt där en ny djuphamn med tillhörande infrastruktur ska anläggas.

I anslutning till den nya djuphamnen kommer även ny järnväg att anläggas som ansluter till Södra Malmbanan och övriga regionen.

Efter utbyggnaden kommer Luleå hamn kunna ta emot de största fartygen som rör sig i Östersjön, så kallade Östersjömax-fartyg.

Just nu pågår planering och projektering av hela projektet, som går under namnet ”Malmporten”. Bygg- och markarbetena beräknas påbörjas under 2023-2024.

Luleå hamn är den nordligaste av Sveriges fem så kallade Core-hamnar, vilket är hamnar som av EU pekats ut som särskilt strategiskt viktiga för hela unionen. Hela 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion har anknytning till Luleå hamn och har av EU valts ut som en strategisk prioriterad hamn för att säkerställa råvaruförsörjningen av malm och stål.

Sveriges 5 Core-hamnar:

Copenhagen-Malmö Port

Göteborgs hamn

Luleå hamn

Stockholms hamnar

Trelleborgs hamn

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-02-17 09:44 Uppdaterad torsdag, 18 februari 2021 10:28