Starkare mobilnät kan stoppa tåg i juli

(Foto: Trafikverket) För att lokförarens samtal säkert ska nå fram måste tågens radioutrustning förses med nytt skydd från den 1 juli. Tåg som inte anpassas i tid får inte köras i det svenska järnvägssystemet. (Foto: Trafikverket) För att lokförarens samtal säkert ska nå fram måste tågens radioutrustning förses med nytt skydd från den 1 juli. Tåg som inte anpassas i tid får inte köras i det svenska järnvägssystemet.

Tåg utan särskilda skydd mot radiostörningar måste tas ur trafik från den 1 juli, beslutade Trafikverket nyligen. Då tillåts 4G-kommunikation även nära järnvägarna. Vi hinner inte bli klara till dess, ropar tågoperatörerna och vädjar till teleoperatörerna och Post- och telestyrelsen om ett senare datum för att tåg inte ska behöva stå stilla i sommar.

Vill du kunna mobilsurfa snabbt nära järnvägen, eller att alla tåg ska rulla? I juli ser det ut att bli antingen eller. Eller mer precist: 4G-surfningen planeras att komma igång även om det behöver ske på bekostnad av tågturer.

– Det behövs en realistisk tidsplan. Ökningen av signalstyrkan i de nya basstationerna måste skjutas på framtiden, genom att restriktionerna i Post- och telestyrelsens beslut från 2011 förlängs, kräver branschföreningen Tågoperatörerna i en kommenterande fråga-svartext på sin webbplats.

– Det ger oss tid att testa så att filtren fungerar och installera dem i tågen.

Två branscher har motstridiga intressen, och så även deras respektive regleringsmyndigheter. År 2011 behövde de planerade signalstyrkorna spikas i domstol sedan Trafikverket protesterat mot Post- och telestyrelsens beslut om tillstånden till teleoperatörerna. Införandet av de signalfilter som rekommenderas som skydd för tågens utrustning kompliceras dessutom av att EU, även för den svenska trafikens del, över huvud taget inte tillåter dem att tas i bruk förrän just samma dag, den 1 juli. För att svara mot både Trafikverkets och EU:s krav måste skyddsutrustningen alltså i praktiken vara i- och urkopplingsbar, för att kunna kopplas in på dagen.

Domen 2011 satte vissa signal- och brusgränser så att alla parters respektive ansvar skulle klargöras en gång för alla, och för att anpassningskostnaderna skulle fördelas rättvist mellan parterna. Övergången har blivit problematisk men hopp finns om föredömlig samexistens när införandet är klart. Frågan är hur många tåg som blir stående den 1 juli och upp till några månader därefter.

Datumet, frekvenserna och de höjda signalstyrkorna är alltså kända sedan 2011 men först härom veckan, den 20 mars, klargjorde Trafikverket att tåg som inte hinner få skydden på plats i tid förbjuds att köra. Och även om det sedan en tid har gått att ana de precisa tekniska kraven så är det först den 20 mars som verket har beslutat dem.

Myndigheten flaggar för att den i och för sig kan skjuta fram datumet, men det förutsätter att Post- och telestyrelsen väljer att försena 4G-införandet eller att teleoperatörerna övertygas att vänta självmant. Annars kan bara regeringen kliva in. Under Näringsdepartementets ledning pågår nu förhandlingar inom en styrgrupp med representation av tåg- och teleoperatörerna såväl som Trafikverket, Post- och telestyrelsen samt Transportstyrelsen. Regeringen har på senare tid antytt att den kan tänka sig att hjälpa tågoperatörerna med deras kostnad (och en av Transportnytts källor har återgett spekulationer om att operatörerna har dröjt med installationerna avsiktligt just i avvaktan på sådan ekonomisk draghjälp).

Monica Svingen, avdelningschef för IT-infrastruktur vid Trafikverket, tillbakavisar att det är myndigheten som skulle ha varit senfärdig med sitt beslut, utan lyfter fram att förutsättningarna är mycket komplexa. Svensk telereglering möter ett järnvägsregelverk som bestäms på EU-nivå. Och inom EU-regelverket i sin tur skapas en motsättning mellan ett direktiv för säkerheten och ett annat om att tåg ska kunna passera gränser. EU:s beslut om att tillåta skyddsfiltren kom först i januari i år.

– Jag har medarbetare som har haft det här som sin främsta fråga sedan 2009, säger Monica Svingen till Transportnytt och nämner att myndigheten har förstärkt infrastrukturen i sitt GSM-R-nät för 180 miljoner kronor inför övergången.

När datumet bestämdes 2011 utgick parterna ifrån att förutsättningarna på EU-nivå skulle hinna klarna till mitten av 2015, men det har tagit längre tid än väntat. Sverige och Finland ligger längre fram än resten av Europa i utbyggnaden av både GSM-R-nätet och 4G.

Kan man nu säga att ni arbetar för att skjuta fram datumet?

– Trafikverket arbetar för att hitta en lösning i samförstånd, svarar Monica Svingen på Trafikverket och uttrycker förståelse både för tåg- och teleoperatörerna.

– Jag tror att alla har gjort sitt bästa. Det är inget önskat läge för någon.

Telebranschen tycks tills vidare dock vara angelägen om att den snabbare mobilkommunikationen ska få komma i gång som planerat.

"Vad har hänt på de fyra åren? Inte tillräckligt", skriver IT- och telekomföretagens näringspolitiska expert Kajsa Frisell i en kommentar med syrlig kritik mot regeringen och dess myndigheter.

"Förutom att Trafikverket nu tagit sitt ansvar för att säkerställa säkerheten genom att besluta om körförbud för de tåg som inte installerat de filter som behövs för att garantera säkerheten den 1 juli, vilket är positivt. Nu förutsätter vi att tågoperatörerna tar sin del av ansvaret och installerar filter i tid. För deras, och mobiloperatörernas, kunders skull", avslutar Kajsa Frisell.

Alexander Kristofersson

 

Bakgrunden
Den 1 juli höjer telenätsoperatörerna signalstyrkan i det så kallade GSM-frekvensbandet för att förse även områden kring järnvägarna med 4G-telefoni för allmänheten. I områdena som berörs beräknas närmare 2 miljoner svenskar bo eller arbeta. Det ger risk för störningar i den kommunikationsutrustning som tågen använder för att förmedla både personalens ljudsamtal och tågens datakommunikation för exempelvis trafikstyrningssystemet ERTMS.

Tågen kommunicerar i det intilliggande frekvensband som kallas GSM-R, men besväras nu av att ombordutrustningen har vad som från början var en finess: För att klara situationer när GSM-R-länken hade dålig signalstyrka, eller tåget rörde sig i länder utan GSM-R-system, försågs de med möjligheten att kommunicera även i de publika GSM-näten. Möjligheten behövs inte längre i Sverige, men eftersom utrustningen har sina öron öppna även för de publika telesignalerna så ökar också störningsrisken när deras signalstyrkor höjs.

 

Så ser de tekniska kraven ut
För att skydda kommunikationen mot störningarna måste tågoperatörerna installera frekvensfilter i signalvägen mellan antennen och radioutrustningen, eller skaffa modernare radioutrustning. Det gäller cirka 3 000 ombordenheter och bedöms kosta cirka 40 000–50 000 kronor per styck.

För exempelvis tågstyrningssystemet ERTMS används kommunikationstekniken Edor (ETCS data only radio) över GSM-R-bandet. För att skydda den kräver Trafikverket att utrustningen från den 1 juli skyddas med ett så kallat terminalfilter enligt en standard som kallas "Type 1 Passive downlink and uplink Band pass filter", beskriven i dokumentet "GSM-R Terminal filter Technical Specification TRV 2014/71742". Det kallas i sammanhanget för det stora filtret, och får ha mått upp till 35x35x15 centimeter, och väga högst 15 kilo.

För personalens röstkommunikation, den så kallade CAB-radion, rekommenderas det stora filtret som nämnts, men det egentliga kravet stannar vid vad som kallas det lilla filtret, "Type 2, Passive Low pass filter". Det får vara högst 30x20x10 centimeter stort och väga maximalt 5 kilo.

Skyddskraven följer specifikationen Etsi TS 102 933-1 V1.3.1 (2014-06). Dokumenten finns på Trafikverkets webbplats.

E-mail:
Publicerad 2015-04-01 15:39 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!