Stark rapport från Göteborgs hamn

Mängden hanterade containrar ökade under Q1-2022 med 4 procent jämfört med förra året. Foto: Göteborgs Hamn Mängden hanterade containrar ökade under Q1-2022 med 4 procent jämfört med förra året. Foto: Göteborgs Hamn

Positiva siffror trots kriget i Ukraina och fortsatta problem i det globala logistiksystemet. 

Volymerna ökar i Göteborgs hamn, enligt sammaställningen för det första kvartalet 2022. På containersidan ökade volymerna i hamnen hamn för sjätte kvartalet i följd och 212 000 containrar (TEU*) hanterades, vilket är en ökning med 4 procent mot förra året. 

När det gäller den intraeuropeiska rorotrafiken – den som tar rullande gods till och från europeiska destinationer – ökade den med 5 procent under årets första kvartal, då 147 000 roro-enheter lastades eller lossades.

Även järnvägsfrakterna, alltså det containergods som går över kaj på järnväg till eller från hamnen, ökar — i detta fall med 9 procent jämfört med förra året. 

Ökningarna sker trots störningar i det globala logistiksystemet, inte minst till följd av pågående covid-lockdowns i Asien med globala följdeffekter. Dessutom fortgår kriget i Ukraina, vilket påverkar Europa och övriga världens handel med framför allt energiprodukter. 

— I slutändan är Göteborgs hamns ökade godsvolymer ett resultat av exemplarisk hantering i alla led, från det att fartygen anländer i hamnområdet till det att de lämnar. När förhållandena är svåra och fartyg anlöper oregelbundet krävs extraordinära insatser av alla inblandade, både på sjö- och landsidan. Det är summan av dessa insatser vi nu ser svart på vitt, kommenterar Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB.

Tilläggas kan att de pågående sanktionerna mot ryska fartyg i europeiska hamnar inte har någon större inverkan på Göteborgs hamn, där det historskt sett hanterats få ryska fartyg. Av de närmare 40 miljoner ton gods som hanteras i Göteborgs hamn totalt varje år utgör det ryska godset mindre än 0,5 procent. 

Tilläggas kan också att antalet hanterade bilar under årets första kvartal minskade med 7 procent gentemot samma period förra året.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2022-05-02 11:16

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021