Skellefteå bygger ut med en ny kaj

Skellefteå vill bygga ut hamnen så att kapaciteten fördubblas till 2 miljoner ton per år. (Bild: Sklellefteå Hamn) Skellefteå vill bygga ut hamnen så att kapaciteten fördubblas till 2 miljoner ton per år. (Bild: Sklellefteå Hamn)

Skellefteås nya kaj ger möjlighet att in fler och större båtar och därmed hantera dubbelt så mycket gods, från dagens 1 ton till 2 miljoner ton gods. Farledsdjupet ökas också.

Tillstånd är sökt för att anlägga kajen i norra delen av den befintliga hamnbassängen, i Kallholmsfjärden. Kajen ska bli 250 meter lång och stå klar 2024.

Skellefteå Hamn förvaltar infrastrukturen i de olika hamnavsnitten, inklusive ytor och magasin i samarbete med Shorelink Terminal som är stuveribolag i hamnen.

Kunder i hamnområdet är Kuusakoski som är största hyresgästen och hyr en yta på 60 000 kvm i hamnens sydöstra hörn. Skellefteå Kraft arrenderar ett område för sitt pelletsmagasin. I oljehamnen i norra hamnen huserar Wibax och Almer Oil som lagrar och försäljer kemikalier och petroleumprodukter. Norra Skogsägarna är stor kund hos hamnen.

I Skellefteå Hamn finns en terminal för gods som kommer och går med järnväg till Skellefteå. Där lastas även containrar på järnväg för vidaretransport ut i världen.

Hamnledningen ser kajen som en av flera framtidsinvesteringar.

– Vi kommer att bli mer konkurrenskraftiga och kunna hantera fler och större fartyg, säger hamnchefen Lars Widelund i ett pressmeddelande.

Mark- och miljödomstolen har redan gett sitt godkännande till att påbörja muddring i Kallholmsfjärden för att göra en djupare infart. Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskärsverken ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är kajbygget.

– Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn. En investering på en halv miljard är inget som en privat aktör kan räkna hem. Däremot kan kommunen se samhällsfördelar, tillägger Lars Widelund.

Publicerad 2019-11-27 17:38
Cron Job Starts