Så mycket har godsvolymerna i Göteborgs hamn ökat första halvåret

Göteborgs hamn sedd från söder. Foto: Göteborgs Hamn AB Göteborgs hamn sedd från söder. Foto: Göteborgs Hamn AB

Hanteringen av både containrar och energiprodukter har ökat i Göteborgs hamn under första halvåret i år, trots den pågående pandemin.

Under det första halvåret 2020 ökade hanteringen av containrar och energiprodukter i Göteborgs hamn med 4 respektive 22 procent.

– Tillsammans med våra terminaloperatörer har vi lyckats hålla hamnen öppen och fullt operativ genom hela året. Det har varit en viktig nyckel till att hamnen kunnat öka i flera segment och visa upp en stark motståndskraft och robusthet i vår godshantering totalt sett så här långt genom Coronapandemin, säger Göteborgs Hamns vd Elvir Dzanic.

Göteborg hamn har inte drabbats av inställda anlöp på de stora mainlinerfartygen som står för direkttrafiken mellan Göteborg och Asien varje vecka. Frekvensen i den så kallade feedertrafiken har också hittills bibehållits, samtidigt som feederfartygen till Göteborgs hamn ökat i storlek under perioden.

Trenden för containergods till och från hamnen på järnväg fortsätter också att peka uppåt. Volymerna har ökat med 2 procent från redan rekordhöga nivåer under årets första halvår.

Däremot har antalet hanterade roro-enheter minskat med 13 procent till 252 000 enheter under första halvåret i år. Volymnedgången var stor under april och maj, men med en tydlig återhämtning under juni.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-09-11 09:07

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!