H&M och Siemens utvärderar fossilfria drivmedel

H&M ska vara fossilfria redan 2040 säger modejättens hållbarhetschef Anna Gedda. (Bild: H&M Group) H&M ska vara fossilfria redan 2040 säger modejättens hållbarhetschef Anna Gedda. (Bild: H&M Group)

Omställningen till fossilfritt behöver varken bli dyrt eller tidskrävande. Det är slutsatsen i en rapport från Pathways Coalition som visar hur företag kan ställa om till fossilfria transporter redan nu. Jättar som H&M, Siemens och Scania står bakom.

Pathways Coalition är ett samarbete mellan Eon, H&M Group, Scania och Siemens med målsättningen att minska koldioxidutsläppen från tunga transporter.

Rapporten innehåller en kartläggning av vilka verkliga möjligheter som finns för företag att ställa om sina tunga transporter till fossilfritt redan idag. Rapporten tar upp komprimerad och flytande biogas, förnybar diesel (RME och HVO), ED95 (etanolbaserat drivmedel)  samt elektrifiering av transporter.

En slutsats är att det finns förnybara alternativ tillgängliga i hela Sverige till rimliga kostnader, men att olika bränslen är lämpliga för olika typer av transporter.

För varje bränsle har tillgängligheten utvärderats – var man kan tanka, vem som säljer bränslet och hur utvecklingen ser ut de närmaste åren. Tankställen visas i en publikt tillgänglig kartfunktion. Skillnader i kostnad redovisas också för de olika förnybara alternativen jämfört med transporter på fossila bränslen. Skillnaderna varierar mellan 0 och 10 procents ökning av de totala transportkostnaderna.

­– För att tunga godstransporter inte ska stjälpa Parisavtalets mål om högst 1,5 grads global uppvärmning måste omställningen till förnybara alternativ ske i en takt vi aldrig tidigare sett, säger Scanias vd Henrik Henriksson. Alternativen finns på marknaden nu. Det är inget att vänta på.

Rapporten innehåller rekommendationer till transportköpare och framhåller vikten av att bygga egen kompetens om förnybara alternativ. Beslut måste tas trots ett relativt högt mått av osäkerhet vad gäller den framtida utvecklingen.

– H&M Gruppen har satt upp ett ambitiöst mål att bli klimatpositiva till 2040, säger Anna Gedda, hållbarhetschef H&M-gruppen. Rapporten visar att för att nå detta klimatmål och kunna implementera smarta, effektiva och hållbara transportlösningar är samarbete med nyckelaktörer i värdekedjan helt vitalt.

Publicerad 2019-08-05 15:42

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!