Rejlers växer på järnvägssidan

Rejlers har rekryterat kraftigt inom järnvägssektorn under det senaste året. Foto: Rejlers Rejlers har rekryterat kraftigt inom järnvägssektorn under det senaste året. Foto: Rejlers

Teknikkonsultföretaget Rejlers har tagit hem ett flertal järnvägsuppdrag. Företaget stärker därmed sin position som teknikkonsulter inom järnvägssektorn.

Satsningen på järnvägssektorn uppges vara ett led i Rejlers tillväxtstrategi och företagets mål att ”öka andelen uppdrag som bidrar till ett hållbart samhälle”.

— En viktig del i att minska utsläppen är att bygga ut järnvägen och minska användandet av bilar med fossila drivmedel. Omställningen till en hållbar transportsektor kräver både kompetens och nytänkande, och här ser vi att Rejlers kan bidra med mycket, säger Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige, i ett pressmeddelande.

Rejlers har under det senaste året rekryterat kraftigt inom järnvägssektorn och man har dessutom förvärvat företagen KANtech i Norge samt Geosigma i Sverige. KANtech uppges ha specialkompetens inom järnvägsteknik och större järnvägsprojekt medan Geosigma har ledande kompetens inom berg, hydrogeologi, förorenad mark samt byggnadsverk.

Fakta om de uppdrag Rejlers nyligen vunnit inom järnvägssektorn:

Elektrifiering Eksjö-Nässjö
Den dieseldrivna persontågtrafiken ska fasas ut och Rejlers bistår Trafikverket i arbetet med att ta fram järnvägsplan, systemhandling, bygghandling/förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning.

Stolpbyten Almedal-Borås
Byte av kontaktledningsstolpar på den ca 7 mil långa sträckan mellan Almedal och Borås i syfte att möjliggöra fortsatt säker elektrifierad tågdrift på sträckan. Rejlers uppdrag består av framtagande av förfrågningsunderlag/Bygghandling och byggplatsuppföljning.

Förbigångsspår Välövattnet
Förbigångsspåret Välövattnet kommer att ge möjlighet för snabbare persontåg att passera långsammare godståg och på så sätt bidra till att trafiken kan öka under de tider på dygnet när det är som mest trafik på sträckan. Rejlers tar fram bygghandling/förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning för arbetet.

Bangårdsbelysning Hallsberg
Hallsberg är en av Sveriges största bangårdar och Rejlers har fått i uppdrag inventera och projektera ny energieffektiv belysning, som kommer att förbättra arbetsmiljön på bangårdarna och minska energiförbrukningen.

Ramavtal specialister trafikstyrningssystem järnväg
Rejlers har erhållit ramavtal inom 15 kategorier gällande specialister på trafikstyrningssystem. Avrop kan ske både genom direktavrop via rangordning och genom förnyad konkurrensutsättning.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-11-15 08:50

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021