Regeringen önskar EU-pengar till LNG-satsningar och järnvägsutbyggnader

Regeringen stöder elva ansökningar för transportprojekt till EU. Dit hör nät av tankstationer för LNG och bidrag till tre redan påbörajde järnvägsprojekt. (Artikeln är uppdaterad)

Under 2017 öppnade EU för nya ansökningar från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Regeringen tillstyrker elva svenska projekt. Tre järnvägsprojekt ingår, Malmö-Lund, samt delsträckor på Ostkustbanan och den planerade Norrbotniabanan. Järnvägsprojekten är beslutade sedan tidigare och redan påbörjade. Här kan bidragen ses som ett slags återbäring på EU-avgiften.

På projektlistan finns också de utlovade bidragen för ERTMS-upprustning av lok. Att utvecklingen av det nya digitala flygledningssystemet Sesar fortsätter framgår också.

Flera stora LNG-projekt finns med, bland annat planen att upprusta Ystads hamn för LNG-bunkring och Bio LNG Euronet som är en plan för ett europeiskt gasnät för lastbilar. Här är Scania en svensk part.

Totala omfattningen av de projekt som svenska regeringen vill medverka i är 1852 miljoner euro. Förhoppningen är att EU finansierar dem i genomsnitt med cirka en tredjedel. Andelen sökta EU-pengar till de svenska projekten är 281 miljoner euro.

I september-oktober förväntas det bli klart vilka projekt EU bestämmer sig för att ge bidrag till.

Ansökningarna gäller:

 • Fyrspår på järnvägen Malmö - Lund, sträckan Flackarp-Arlöv. Totalt: 199 milj euro.
  • Dubbelspår på järnvägen Gävle - Sundsvall, sträckan Stångå-Dingersjö, nytt spår Gävle hamn. Totalt: 98 milj euro.
  • Norrbotniabanan, enkelspår Umeå - Dåva. Totalt: 134 milj euro.
  • Nya Slussen, Stockholm. Fartygspassage och vattenreglering. Totalt: 75 milj euro.
  • Nya Slussen, Stockholm. Gränssnittet mot staden. Totalt: 36 milj euro.
  • ERTMS-införande, ombordutrustning på lok. Totalt: 132 milj euro.
  • Biogas- och laddinfrastruktur för lokalbussarna i Örebro och Västmanland. Totalt: 31 milj euro.
  • Utbyggnad av frakt- och LNG-kapacitet i Ystad och Swinouscie. Totalt: 138 milj euro.
  • Flygledningssystemet Sesar, fem delprojekt under 2018. Totalt: 592 milj euro.
  • Prisme, installation av satellitnavigering för flyg, del av Sesar. Totalt: 1,2 milj euro
  • BioLNG EuroNet, etablering av LNG-nät, Scania är svensk part. Totalt: 416 milj euro

Mats Udikas

Publicerad 2018-04-05 13:56

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

07 maj
The Battery Show
Stuttgart, Tyskland
21 maj
Breakbulk Europe
Bremen, Tyskland
23 maj
03 jun
13th ITS European Congress
Eindhoven, Nederländerna
04 jun