Positiva siffror för lastbilsförsäljningen

VW Caddy var en av de bäst säljande lätta lastbilarna under 2021.  Foto: Christer Andersson VW Caddy var en av de bäst säljande lätta lastbilarna under 2021. Foto: Christer Andersson

2021 återhämtade sig försäljningen av lätta och tunga lastbilar jämfört med pandemiåret 2020. Det framgår av ny statistik från Bil Sweden. 

Enligt branschorganisationen Bil Sweden nyregistrerades 32 236 lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) under helåret 2021, vilket är en ökning med nästan 17 procent från året dessförinnan. 

Branschorganisationen framhåller dock problematiken att jämföra med år 2020, som självklart starkt påverkades av coronapandemin. I förhållande till 2019, som var ett mer normalt år, var 2021 års nyregistreringar av lätta lastbilar betydligt lägre.

— Även om vi kan glädjas åt en bra återhämtning under året, var antalet 33 procent under 2019 års nivå. Det tydliggör att det inte enbart är pandemin och leveransproblem som påverkar, utan även att bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden, i ett pressmeddelande.

Leveransproblem för tunga lastbilar
När det gäller tunga lastbilar över 16 ton (vilket är det Bil Sweden fokuserar på i sin statistik) nyregistrerades 5 303 fordon, vilket är en ökning med knappt 7 procent. 

— Det avspeglar det stärkta konjunkturläget samtidigt som även tillverkningen av tunga lastbilar drabbats av produktionsstörningar och leveransproblem. Under året har flera lastbilstillverkare haft produktionsstart av elektriska fordon. Under 2021 har 48 tunga eldrivna lastbilar satts på marknaden, vilket visar på att omställningen nu inleds för tunga lastbilar, kommenterar Mattias Bergman.

Styrmedel krävs för elektrifiering
När det gäller andelen eldrivna lätta lastbilar ökade de från 6,4 procent under 2020 till 7,5 procent under 2021.

Enligt Bil Sweden är det avgörande med effektiva styrmedel om omställningen till elektrifierat inom segmentet lätta lastbilar ska ta fart. 

— De föreslagna skärpningarna i bonus-malussystemet under 2022 kommer, om de genomförs, att återigen slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Malusen för lätta lastbilar bör justeras och ta hänsyn till transportnyttan och de bör heller inte omfattas av det föreslagna bonustaket. Idag är malusen utformad på samma sätt som för personbilar, vilket gör att den blir orimligt hög i förhållande till transportarbetet, kommenterar Mattias Bergman.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2022-01-05 11:01 Uppdaterad onsdag, 05 januari 2022 11:02

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021