Pandemin lyft för västsvensk hamn

Uddevalla hamn sedd från väster. Foto: Uddevalla Hamn AB Uddevalla hamn sedd från väster. Foto: Uddevalla Hamn AB

Förändringar i containerflöden och volymer och markant ökade fraktvolymer till sjöss har ökat godsflödet för en av västra Sveriges nordligaste hamnar.

I Uddevalla hamn cirka 10 mil norr om Göteborg baseras terminalverksamheten huvudsakligen på lagring och stuffning av containers. I hamnen har man i år haft en stor ökning av volymerna i sin terminalverksamhet med uppemot 30 procent. Trots ofta kort varsel har man dock kunnat fylla de behov och krav som kunderna ställt under den här tiden, skriver hamnledningen i ett pressmeddelande.

Samtidigt utökar Uddevalla hamn hanteringen av bulkgods genom ett nytt avtal med Göteborg Energi om att lagerhålla pellets för det kommunala energibolaget. Pelletsen kommer att ankomma hamnen med fartyg och initialt kommer årsvolymen över kaj att ligga på 45 000-60 000 ton, för att sedan öka till omkring 90 000 ton per år.

I månadsskiftet september-oktober tas det första spadtaget för bygget av en ny lagerhall för pelletsen i Västra hamnen i Uddevalla hamn.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-29 09:29