Oxelösunds hamn gör sig redo för tillväxt

Oxelösunds hamn sedd från söder. Foto: Oxelösunds Hamn AB Oxelösunds hamn sedd från söder. Foto: Oxelösunds Hamn AB

SSAB:s omställning mot fossilfri stålframställning är en av flera orsaker till att Oxelösunds hamn behöver växa. Hamnen lämnade i november därför in en ansökan om nytt miljötillstånd.

 

I somras startade rederiet Wagenborg Shipping en ny roro-linje mellan Oxelösund och Riga och på Oxelösunds hamn ser man potential att fortsätta att växa.

– Vi har i november lämnat in en ansökan om nytt miljötillstånd, berättar Oxelösunds Hamns vd Douglas Heilborn.

Varför har ni sökt nytt miljötillstånd?

– Det sker av tre anledningar; Nuvarande miljötillstånd är ganska gammalt och hamnen är nära att nå kapacitetstaket. Sedan håller en av våra kunder SSAB på att ställa om till produktion av fossilfritt stål vilket innebär att det blir ändrade råvaruflöden för vår del. De går över från järnmalms- och kolbaserad ståltillverkning till tillverkning från järnskrotråvara. Dessutom vet vi att det finns stor potential i omflyttning av mer volymer gods från vägbaserade till sjöbaserade transporter.

Var ser ni främst denna potential?

– Den potentialen tror vi finns i trafik inom Östersjön – till och från Nordtyskland och mellan Sverige och Baltikum och Sverige och Ryssland.

Så den potential ni ser är att få mer gods som körs med lastbil mellan Danmark och Centraleuropa och Sverige att ta vägen genom Östersjön istället för E4 norrut?

– Ja, det stämmer. Det nya miljötillstånd vi sökt kommer, om det beviljas, att gälla i 20 år framöver. Vårt nuvarande miljötillstånd omfattar max 5,5 miljoner ton gods och det nya miljötillstånd vi ansökt om gäller 10,5 miljoner ton gods.

Hur ser infrastrukturen till och från Oxelösunds hamn ut idag?

– Järnvägsspår och vägar är idag i bra skick och håller bra standard, vi har en motorvägsförbindelse från E4 som slutar med en grind till hamnen. Det som behöver göras är att bredda och muddra ur inre hamnbassängen lite, det är en förutsättning för att kunna ta in större roro-fartyg.

När tror ni att er ansökan om nytt miljötillstånd kan beviljas?

– Vi räknar med att ansökningsprocessen tar ett år.

Vet ni vilka som blir de stora utmaningarna för att klara kraven för nytt miljötillstånd?

– Vi vet at buller kommer vara en fråga blir utmanande. Muddringen av inre hamnbassängen ställs det förstås också stora krav på. Muddringen måste hanteras så skonsamt som möjligt, den måste ske vintertid och de muddringsmassor som är förorenade måste as om hand på rätt sätt. Men vi räknar med att få vårt nya miljötillstånd.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-11-26 10:15

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!