Transportsektorn långt ifrån värsta utsläppsboven

Bilden är en genrebild och har ingen direkt koppling till artikeln. Foto: Katja Kircher/VTI Bilden är en genrebild och har ingen direkt koppling till artikeln. Foto: Katja Kircher/VTI

Ökade mängder växthusgasutsläpp totalt sett från den svenska ekonomin förra året — så mycket stod transportsektorn för. 

Enligt Statistiska Centralbyrån ökade växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin förra året med 2,1 procent jämfört med 2020. Totalt sett släpptes 48,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter ut. 

SCB noterar dock att både 2020 och 2021 var år som präglades av coronapandemin. Om man istället jämför växthusgasutsläppen 2021 med året innan pandemin, 2019, var utsläppen 8,7 procent lägre.

Oförändrade utsläpp från transportsektorn
Transportbranschen släppte för sin del ut 4,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter förra året, vilket är en knappt noterbar ökning med 0,2 procent från 2020.

Uttryckt i procent stod transportbranschen för 10,1 procent av den totala mängden växthusgasutsläpp.

Den största utsläppsboven förra året var tillverkningsindustrin, som stod för 28 procent av samtliga växthusgaser. 

Ökad bidrag till BNP 
Samtidigt hade transportbranschen under 2021 ett förädlingsvärde — det vill säga branschens bidrag till BNP — på närmare 176 000 miljoner kronor, vilket var en ökning med 8,1 procent. 

Oförändrade utsläpp men ett ökat bidrag till den svenska ekonomin, med andra ord.

Den totala svenska ekonomin 2021 uppgick till 5 226 683 miljoner kronor, och uttryckt i procent stod transportbranschen för närmare 3,4 procent av totalsumman.   

Nämnas kan också att Sveriges BNP förra året ökade med 4,8 procent. 

Variationer under året 
Enligt SCB har utsläppsnivåerna från transportbranschen varierat från kvartal till kvartal. Q1-2021 var transportbranschens utsläpp lägre jämfört med motsvarande kvartal 2020, vilket delvis berodde på minskade utsläpp från flyg under coronapandemin. 

Från Q2 till Q4 var utvecklingen motsatt då utsläppen från transportbranschen var högre än motsvarande kvartal 2020. Slutligen var växthusgasutsläppen under det fjärde kvartalet förra året 9,5 procent högre jämfört med motsvarande kvartal 2020. Förädlingsvärdet för transportbranschen ökade under samma tidsperiod med 12,2 procent.

Här kan du ta del av SCB:s statistik.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2022-05-12 11:34 Uppdaterad torsdag, 12 Maj 2022 11:40

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021