Skiljedom slopas i nya NSAB

 Och även framsidan är ny. Och även framsidan är ny.

I över 17 år har bestämmelserna i NSAB 2000 reglerat speditörers och uppdragsgivares ansvar vid transportuppdrag. Den 1 januari blir det dags att tillämpa den nya upplagan NSAB 2015. Bland annat har skiljemannen vid tvister ersatts med allmän domstol, och speditörens uppdrag har ringats in tydligare.

NSAB-regelverket redogör för vilka rättigheter och skyldigheter som speditören respektive uppdragsgivaren har, med utgångspunkt från bland annat internationella transporträttsliga konventioner. Till förändringarna hör att det tydligare ska lyfta fram vad som ska gälla i vissa verksamheter som speditörer allt oftare ägnar sig åt, men som inte var särskilt omfattande när förra upplagan skrevs under 1990-talet. Exempel på det är sådan logistikverksamhet på uppdrag som ofta kallas 3PL, sådana samordningsfunktioner som ofta kallas 4PL samt rådgivning om logistikupplägg. Texten i verkets artikel 2 har utvecklats för att tydligare definiera speditörens uppdrag.

En av de stora förändringarna juridiskt i den nya NSAB-upplagan är att tvister mellan speditörer och deras uppdragsgivare normalt ska avgöras i allmän domstol framöver. Enligt de regler som gällt hittills har tvistande parter fått utse en skiljeman, och dennas beslut har sedan inte gått att överklaga.

– Med skiljeman säger många 'hade det här varit i tingsrätten hade vi i alla fall kunnat överklaga'. Och i de flesta fall är skiljemans dom konfidentiell, så det skapas ingen rättspraxis, säger Tommy Pilarp.

Ett faktum som har gällt även i tidigare upplagor, men som många användare av NSAB inte har varit medvetna om, är att NSAB-regler på sina håll sätts ur spel av att det finns lagar som säger annat och träder före. Grundersättningsbeloppet för skadat gods enligt NSAB är exempelvis lägre än i Sveriges lag om inrikes vägtransport. Påminnelsen om lagar som träder före NSAB har nu flyttat fram till artikel 1.

– Tidigare låg den i NSAB:s artikel 23, säger Tommy Pilarp.

– Så långt var det många läsare som aldrig kom.

NSAB står för Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser. Den hittills gällande upplagan heter NSAB 2000, men trädde sitt namn till trots i kraft redan den 1 juni 1998.

Alexander Kristofersson

 

E-mail:
Publicerad 2015-09-10 07:15 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021