Ny grundstötning i hamnavtalsdialogen

I relationen mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar sågs inget lyft. (Bild: Sveriges Hamnar) I relationen mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar sågs inget lyft. (Bild: Sveriges Hamnar)

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar möttes på onsdagseftermiddagen, på fackförbundets begäran, för förhandling om att teckna centralt kollektivavtal. Mindre än tre timmar senare skickade arbetsgivarsidan ut ett pressmeddelande om att parterna förblivit oense.

 

 

Båda parter säger sig nu kunna acceptera ett avtal med samma lydelse som det riksgällande avtalet mellan Transport och Sveriges Hamnar. Inför mötet hade Hamnarbetarförbundet föreslagit ett likalydande grundavtal, men kompletterat med tre tillägg – kring riskanalyser vid ändringar av arbetssätt, rehabiliteringsansvar för behovsanställda samt företräde för återanställningar framför inhyrning. Under mötet släppte Hamnarbetarförbundet dock kraven på tilläggen.

Hamnarbetarförbundet begär dock att få vara fullvärdig part, det vill säga att avtalet inte ska vara ett så kallat hängavtal till Transports. I svensk praxis tillämpas inte flera kollektivavtal parallellt på samma områden. I linje med det avvisade Sveriges Hamnar förslaget från Hamnarbetarförbundet, och förhandlingen avslutades.

Publicerad 2018-09-27 06:39

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!