Nu tas nästa steg för järnväg Oslo-Stockholm

Skissen visar några av förslagen på sträckningarna för en framtida snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Stockholm, där två nya Skissen visar några av förslagen på sträckningarna för en framtida snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Stockholm, där två nya "genvägar" byggs – den ena mellan Örebro och Kristinehamn och den andra mellan Arvika och Osloområdet (i sistnämnda fallet finns två föreslagna dragningar). Skiss: Oslo-Sthlm 2.55

Sveriges och Norges regeringar är eniga om behovet av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Nu ges signaler från norskt håll om nästa steg i arbetet.

Processen mot en ny snabbare järnvägsförbindelse mellan Norges och Sveriges huvudstad tar nu ytterligare ett steg framåt. Norges regering ber nu landets ansvariga järnvägsmyndighet – Jernbanedirektoratet – att tillsammans med Trafikverket skapa ett mandat för en fortsatt utredning av järnvägsförbindelsen.

Den norska regeringen skickar också med Jernbanedirektoratet fem diskussionspunker att dryfta tillsammans med Trafikverket:

Kartlägga marknadspotentialen för järnvägsförbindelsen

Värdera kapacitetsbehovet hos en framtida järnvägsförbindelse

Utreda byggkostnaderna

Utreda alternativa sträckningar

Beräkna den samhällsekonomiska nyttan av järnvägsförbindelsen

LÄS MER: Nu är utredningen igång

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-14 09:23 Uppdaterad onsdag, 15 september 2021 11:03

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021

Cron Job Starts