Nu ska Göteborgs hamn anpassas för de största fartygen

Göteborgs hamn sedd från söder. Foto: Göteborgs Hamn AB Göteborgs hamn sedd från söder. Foto: Göteborgs Hamn AB

Göteborgs kommun beviljar pengar till fördjupningen av farleden in till Göteborgs hamn. Projektet blir dessutom billigare än tidigare beräknat.

I början på juni 2018 meddelade regeringen att den skulle skjuta till 1,25 miljarder kronor till projektet med att fördjupa farleden in till Göteborgs hamn. Regeringens bidrag utgjorde en knapp tredjedel av den totala investeringen som var beräknad till cirka 4 miljarder kronor, där Göteborgs Hamn AB skulle ta halva totalkostnaden.

Alldeles nyligen (11 september) beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om att skjuta till 1 miljard kronor till fördjupningen av farleden in till Göteborgs hamn. Tillsammans med de 1 miljarder kronor som Trafikverket avsatt så är projektet därmed finansierat.

Fördjupningen av farleden kommer till och med att bli billigare än den tidigare beräknade budgeten på 4 miljarder kronor, där projektet var dimensionerat för ett maximalt djupgående på fartygen på 16,5 meter. Fördjupade bedömningar pekar på en kostnad för hela projektet på omkring 2,5 miljarder kronor, och nu för ett djupgående på 17,5 meter. Modernare byggtekniska lösningar som tagits fram under projektets gång samt ett noggrant arbete kring att optimera den kommande farledens exakta utformning göt att bygget blir billigare än man budgeterade för i början.

Idag kan de största fartygen bara komma in i Göteborgs hamn halvlastade, samtidigt som att utvecklingen mot allt större fartyg på världshaven fortsätter.

Fördjupningen av farleden in till Göteborgs hamn – döpt till ”Skandiaporten” – är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Pierre Kjellin
Tel: 070-334 50 09

Fakta: Skandiaporten

Planerad fördjupning: Från 13,5 upp till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.

Dimensionerande fartyg: Längd 430 m, bredd 65 m och ett maximalt djupgående på 17,5 m.

Kostnad: 2,5 miljarder kronor.

Finansiering: Statlig (Trafikverket): 1,255 miljarder kronor. Kommunal (Göteborgs kommun): upp till 1,255 miljarder kronor.

Samhällsnytta: En satsad krona ger fyra tillbaka (enligt nationell plan 2018-2029).

Muddringsbehov: cirka 12 miljoner kubikmeter.

Byggprocess: Byggstart kajförstärkning: 2022, muddring: 2024, gemensamt färdigställande med ett fördjupat kajläge: 2026.

Gbghamnmuddring
Gbghamnmuddring

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-09-14 08:42 Uppdaterad måndag, 14 september 2020 10:19

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts