”Nu ser vi att tredjepartslogistikerna automatiserar i allt större skala”

Intresset för automation har ökat i takt med att priserna på robotiserade materialhanteringssystem har sjunkit. Foto: Mats Udikas Intresset för automation har ökat i takt med att priserna på robotiserade materialhanteringssystem har sjunkit. Foto: Mats Udikas

Vad händer inom 3PL-sfären just nu och hur ser utvecklingen ut framöver? Vi bad Anders Mesch, som äger och driver Mesch Consulting och som är styrelseordförande för Warehousefinder, att räta ut våra frågetecken.

Anders Mesch – hur ser tillväxten för 3PL ut just nu? AndersMesch

– Tredjepartslogistik växer och frodas kraftigt globalt. Det händer mycket som påverkar den snabba utvecklingen inom branschen. 3PL har vuxit både i komplexitet och omfattning under de sista 30 åren.

BILDEN T H: Anders Mesch, ägare och vd Mesch Consulting.

Kommer 3PL att fortsätta att växa den närmaste framtiden?

– Ja, vi ser ännu att outsourcingraden av lager i Norden är lägre än i exempelvis USA och Storbritannien, vilket borde borga för en stabil tillväxt under flera kommande år. Tydliga tecken på denna utveckling är att en fjärdedel av alla logistikytor som byggts och byggs under perioden 2019-2022 är byggda för 3PL-verksamhet. I nuläget ligger siffran på 684 000 kvadratmeter som är tillägnat 3PL-företagsamhet.

Är det någon stad eller region som ni ser har ledartröjan just nu?

– Landets ledande stad inom logistik är fortfarande Göteborg. Övriga logistiklägen i landet som visar upp en stor tillväxt är Helsingborg, Eskilstuna, Örebro, Jönköping, Stockholm Nord och Östgötaregionen.

Vilka utmaningar ställer e-handelns snabba utveckling 3PL-aktörerna inför?

– 3PL-företagen har fått anpassa sig till att ta hand om e-handlarnas komplexa krav på korta ledtider, snabba och precisa leveranser, returhantering till och från och emellan tillverkare, lager, konsumenter och butiker. Speciella, unika och varierande kundkrav ställer 3PL-företag inför nya utmaningar. Varuägare fokuserar på kärnaffären och mindre och medelstora e-handlare ser ofta logistiken som sekundär. Samtidigt blir ibland affärerna svåra att genomföra då mindre e-handlare har likviditetsproblem som får många 3PL-aktörer att tänka sig för ur ett riskperspektiv.

Den höga andelen returer har väl utvecklats till lite av ett sorgebarn för e-handeln? Ser ni någon lösning på detta?

– Under senaste tiden har det skett en tillnyktring hos e-handlarna avseende fri frakt och fria returer. Denna anpassning till verkligheten lär på sikt förbättra e-handlarnas resultat och faktiskt förflytta fasta kostnader till att bli rörliga. Vidare driver konsumtionsmönstren, med snabba leveranser ibland till och med samma dag, transporter med dålig fyllnadsgrad och därmed hög miljöpåverkan. Jag tror, och hoppas, att framtidens konsumenter kommer att välja samordning framför hastighet – både för plånbok och miljö.

Vilka ser ni som de viktigaste parametrarna för att en 3PL-aktör ska fortsätta vara lönsam?

– Specialisering är nyckeln till lönsamhet för 3PL. E-handelns explosionsartade tillväxt har resulterat i att ett stort antal logistikföretag baserar sin verksamhet på effektiv hantering, många leveransalternativ, styckplock, korta ledtider och effektiv returhantering. Det är dock inte enbart inom e-handelslogistik som specialiseringen har skett utan logistikföretag har även nischat sig inom andra branscher såsom läkemedel, livsmedel, drycker, returhantering, reservdelshantering, sjukvård, bygg och citylogistik. Specialiseringsgraden gör att 3PL kan ge bättre, och mer kostnadseffektiv service än varuägarna själva. Samtidigt blir det mer komplext för 3PL-företag att finna rätt kunder samt för varuägarna att hitta rätt 3PL-aktör.

Det blir allt mer kvalificerade IT-lösningar för spårbarhet och kontroll på logistikanläggningarna – vad är det som driver denna utveckling?

– IT-system är avgörande för att uppnå framgång i framtiden. Integration med kundernas affärssystem eller andra system blir mycket viktigt. Proaktivitet hjälper såväl 3PL-aktörer som varuägare att hantera säsongsvariationer, värdeskapande tjänster och tjänsteintegration. Det finns ett fåtal WMS-system som idag kan sägas stödja 3PL på ett bra sätt. I nuläget syns Manhattan,NYCE.LOGIC, Ongoing, Consafe Logistics med flera som levererar moderna IT-stöd till logistiklösningar. Ryktet säger också att det är nya aktörer på väg inom just IT kopplat till 3PL-branschen.

Vad är det som driver utvecklingen mot den ökande automatiseringen?

– Intresset för automation har ökat i takt med att priserna för att implementera robotiserade materialhanteringssystem har minskat. Historiskt sett har teknologiutvecklingen inom lager gått trögt. I samband med att konkurrensen om kunderna hårdnar inom 3PL-branschen tittar fler aktörer på möjligheterna att automatisera för att på så vis kunna stå ut i mängden gentemot konkurrenterna. Investeringskalkylerna har visat sig mer fördelaktiga och nu syns ett ökat antal 3PL-företag implementera automatiserade lager. Trenden gällande automatisering har varit stark i många år. Nu ser vi att tredjepartslogistikerna också automatiserar i allt större skala. Samtidigt ser vi också en svårighet här då automation, vilken klarar av att hantera 3PL-aktörens stora variation av varor, har mindre positiv påverkan på effektiviteten. Dock uppnås förmodligen goda effekter inom resursutnyttjandet i stort och är i förlängningen högst sannolikt kopplat till fastighetskostnader. Kanske vi kommer att se lokaliseringar på nya orter?

Du tror inte att trenden med allt mer inhyrd personal på logistikanläggningarna kommer att hålla i sig – varför?

– Fler 3PL-företag vill erbjuda allt fler kvalificerade och värdeskapande tjänster till sina kunder. Hög kompetens hos personalen blir då en viktig ingrediens. För en framgångsrik 3PL-aktör som vill leverera ett långsiktigt värdeskapande samarbete är medarbetarnas erfarenheter, kunskaper, förmågor och egenskaper fullständigt utslagsgivande. Detta talar emot trenden vi har sett de sista åren, där 3PL-företag baserar stora uppdrag på att hyra in personal. Vill man som 3PL-aktör bibehålla kompetens blir man således kanske nödgad att anställa dessa. Med stor andel inhyrd personal inom 3PL blir det också ytterligare en aktör som ska tjäna pengar på affären. Det kan bli svårt, så framtiden talar nog hellre för 3PL:are som hanterar affärerna i egen regi och uppnår effektivitet genom att välja rätt kunder vilkas flöden kompletterar och balanserar varandra, för ett bättre resursutnyttjande över tid.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-10 10:26 Uppdaterad fredag, 10 september 2021 10:37

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021