Nordicons vd om höjda fraktpriser

T.v - Linus Ahlm, vd för Nordicon. Foto: Privat, Green Cargo T.v - Linus Ahlm, vd för Nordicon. Foto: Privat, Green Cargo

Sexfaldigad prisnivå och fraktköp som ofta får göras på spot-basis.  På transportföretaget Nordicon har man fått känna på hur pandemin har förändrat spelplanen för dem som köper containerutrymme.

 

Obalans i containerflödena och parkerade fraktfartyg i pandemins spår har fått fraktpriserna att skjuta i höjden och gjort marknaden volatil.

– Störningar i det globala containerflödet har lett till att stora volymer av containers fastnat ute hos kund, i hamnar eller depåer. Ett exempel är att stora importflöden i USA tar betydligt längre tid att levereras till kund och returneras till depå för att sedan användas för export till Asien. Detta skapar då brist på containers för export från Asien, förklarar Linus Ahlm. Han är vd för göteborgsbaserade transportföretaget Nordicon som fått känna av fraktprisrallyt just nu.

Nordicon är Nordens största neutrala samlastare av styckegods på sjö och järnväg. För att hantera sitt ökade godsflöde på järnväg från Kina har bolaget sedan December 2020 chartrat egna blocktåg till Norden.

– För att klara av våra ökade volymer på järnvägen från Kina tvingas vi att använda ett stort antal leasingcontainers och vi ser att leasingpriserna har skjutit i höjden, berättar Nordicons vd Linus Ahlm.

Sjöfraktpriserna från bashamn i Kina till Göteborg har gått från omkring 1500 US-dollar per 40-fotcontainer i början på 2020 till att snart vara uppe i 10 000 US-dollar, enligt Linus Ahlm.

– Historiskt har vi alltid kunnat offerera frakter med längre löptider, men i dessa oroliga tider så förändras frakterna från vecka till vecka. Nya volymer som inte ryms inom avtalad plats allokering hos rederierna får ofta köpas på spot-basis till betydligt högre frakter. Detta gäller för alla aktörer i branschen och försvårar prissättningen.

Nordicon har trots allt klarat sig bra i dessa turbulenta tider och kunnat fortsätta att erbjuda sina kunder sjö- och järnvägstransporter. På järnvägen från Kina till Norden är flera egna blocktåg att vänta från Nordicon, meddelar Linus Ahlm.

 

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-01-21 11:56 Uppdaterad måndag, 25 januari 2021 14:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!