NCC bygger Gävle Hamns automatiserade höglager

Papperslagret kommer att ligga i anslutning till den nya containerterminalen som nu byggs ut i Gävle. (Bild: Gävle hamn) Papperslagret kommer att ligga i anslutning till den nya containerterminalen som nu byggs ut i Gävle. (Bild: Gävle hamn)

Det nya lagret ska hantera pappersprodukter. Ordervärdet uppgår till cirka 190 miljoner kronor.

Det automatiserade lagret för hantering av pappersprodukter är tänkt att stärka hamnens konkurrenskraft i samarbete med regionens pappersindustri. Planerna presenterades redan förra året.

Lagret får 12 000 kvadratmeters yta och en takhöjd på 25 meter som högst. NCCs uppdrag omfattar markarbeten, husbyggnad och installationer av bland annat kran och transportsystem. Första fasen av projektet har redan inletts.

Det är kommunägda Gävle Hamn som svarar för investeringen och ska sedan under 30 år hyra ut den till hamnoperatören, turkiska Yilport.

Höglagret kommer ligga i direkt anslutning till containerterminalen som är under utbyggnad för att klara en kapacitet på 600 000 Teu (motsvarande 20-fots containrar), vilket är en fördubbling av nuvarande kapacitet. Containerterminalen med höglager och även en livsmedelskontrollstation, beräknas stå klara slutet 2020.

Gävle Hamns åtta olika terminaler tar emot cirka 1000 fartygsanlöp per år.

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2019-05-23 09:52 Uppdaterad torsdag, 13 juni 2019 12:28

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!