Maersks nya lagersystem gör debut i Göteborg

Marsks kunder i Göteborg blir bland de första som får möjlighet att ansluta sig till JDA:s plattform. (Bild: Göteborgs hamn) Marsks kunder i Göteborg blir bland de första som får möjlighet att ansluta sig till JDA:s plattform. (Bild: Göteborgs hamn)

Maersk inför ett molnbaserat lagersystem från JDA Warehouse Management i Göteborg och i Newark och Santa Fe i USA senare i år. Maersk och JDA vill ansluta kontraktslogistiker till sin lösning.

 Containerrederiet Maersk tar sikte på att expandera sin traditionella verksamhet genom att försöka ta hand om en ökande del av logistikkedjan.

Förenkling och bättre prestanda ger ett enormt värde för våra logistik- och lagerkunder, skriver Maersk i ett pressmeddelande som samtidigt annonserar ett nytt samarbete med lagerhanteringsspecialisten JDA.

Initialt kommer Maersk att implementera den molnbaserade lösningen JDA Warehouse Management i Göteborg och i Newark och Santa Fe i USA senare i år. Maersk utgår från dessa hamnar för att sedan rulla ut tjänsten globalt på Maersks olika lageranläggningar.

Med denna satsning vill Maersk erbjuda nya funktioner till sina kunder som också ska kunna koppla dessa till alla sina tjänster som frakt, logistik och åkerier.

På JDA:s meritlista står att man har 4 000 kunder inom detaljhandeln, varav 77 av de 100 största inom konsumentvaror och åtta av världens tio största tredjeparts/uppdragslogistiker.

JDA öppnar nu sin portfölj med lösningar för hela leveranskedjan. Det blir en utvecklingsplattform för såväl kunder som utvecklare och teknikpartners. JDA menar att företagets plattform är unik i det att den möjliggör för oberoende utvecklare att hänga på JDA:s system.

Den har även inslag av artificiell intelligens som bygger på total överblick och hantering av realtidsinformation genom hela försörjningskedjan. I förebyggande syfte kan oförutsägbara händelser och störningar genom hela flödet hanteras och maskininlärning tar fram konkreta förslag på lämpliga åtgärder. Den ger företag möjlighet att koppla samman kärnverksamheten med molnbaserade tjänster och förena planering, utförande och leveransförmåga.

– Vår lösning tar hand om lagren åt Maersks kunder som är kontraktslogistiker, förklarar James Ward från JDA Warehouse Management. Den sköter inte containerhanteringen på hamnterminalerna, det gör andra system.

Systemet styr istället de moment som är normala för lagersystem. Det är inkommande och utgående varor på pall och annat styckegods samt inköps- och leveransordrar. Att lasta och lossa containrar kan också ingå, beroende på verksamhetens art. Transportdelen ingår inte i denna första fas men kan läggas till, förklarar James Word vidare.

Vår plattformstrategi är rätt ny, fortsätter han.

– Förut var det mer som ett komplett och slutet system, men nu vill vi att kunder och partners bidrar med sina egna tillämpningar, till exempel mobila sådana. Plattformen kan också anslutas till andra områden inom leveranskedjan, men i Maersk fall börjar vi med enbart lagerhanteringen.

Maersk och IBM började förra året arbeta på en fraktplattform kallad Tradelens med blockkedjeteknik och andra finesser, syftande till att öka säkerheten och dra till sig samarbete med en större del av aktörerna inom leveranskedjan globalt. Men detta har ingen koppling till vad Maersk vill ha ut av JDA.

– Nej, inte i dagsläget, säger James Ward. Det vi gör är mer transaktionsbaserat mellan Maersk och deras kunder och inte så mycket inriktat på driften av lagren och hamnarna i stort. Men är man lite visionär kan man tänka sig att det ligger ett stort värde i om dessa innovationer kan komplettera varandra och fungera tillsammans.

Publicerad 2019-09-26 12:22

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst