Klart för bilar med 74 tons maxvikt 2018

(Bilden är ett montage) 74-tonsvägarna kommer att märkas med skylten BK 4. (Bilden är ett montage) 74-tonsvägarna kommer att märkas med skylten BK 4.

1 juli i år införs lagen om bärighetsklassen BK4. Det betyder att trafik med lastbilar på 74 ton kan inledas vid årsskiftet. Det framgår av en proposition som regeringen beslutat om

Regeringen har beslutat om propositionen Godstrafikfrågor. Delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med en totalvikt på 74 ton.

Enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet är 74-tonslastbilar ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin och tunga fjärrtransporter där transport med tåg och sjöfart inte är möjligt.

Lagen om en ny bärighetsklass för väg, BK 4, börjar gälla 1 juli 2017. Det är tre månader senare än vad som tidigare angivits i lagrådsremissen. Trafiken med 74 tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018.

Trafikverket kommer avgöra vilka vägar som är lämpliga utifrån de principer regeringen fastställt. Trafikverket har publicerat en rapport om vilka vägar som är lämpliga att BK4-klassas. Transportstyrelsen kommer att ta fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen.

Enligt propositionen har polisen även fått ökade anslag för att kontrollera lastbilstrafiken. Transportstyrelsen presenterar i maj ett omfattande yrkestrafikuppdrag med bland annat en översyn av beställaransvaret. Under 2017 väntas det så kallade väginitiativet om regler för lastbilstrafiken förhandlas i EU. Regeringen har redan börjat en dialog med andra länder i EU om väginitiativet.

Publicerad 2017-02-16 16:26

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!