Nya krav på lågsvavlig bunkerolja kan bli prischock för transportköparna

Från och med årsskiftet inför IMO internationella regler för svavelinnehåll i fartygsbränsle. (Bild: Fotolia) Från och med årsskiftet inför IMO internationella regler för svavelinnehåll i fartygsbränsle. (Bild: Fotolia)

European Shippers Council, ESC, har i samarbete med analysföretaget Drewry publicerat ett prissättningsverktyg för redarna. De måste hålla koll på de ökade bränslekostnader som IMO:s miljökrav medför – och hur dessa ska beräknas under löpande avtalstid, så att det inte kommer som ett oväntat kostnadstillägg för kunderna.

Den första januari träder den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s regler för lågsvavligt bränsle ikraft. Det blir dyrare att tanka fartygen och den ökade bränslekostnaden måste beräknas och läggas in i den totala transportkostnaden. Helst på ett förutsägbart sätt, vilket inte är enkelt innan man sett var marknadspriserna för de nya bränsletyperna kommer landa. Vissa bedömare tror att bunkeroljan blir upp till 50 procent dyrare.

Detta kan skapa problem med att sluta transportavtal på längre sikt. Hittills har parterna på marknaden avtalsmässigt hanterat fluktuationer i bunkerpriset med hjälp av index kallat "bunker adjustment factor", BAF.

Vad lastägarna i ESC och Drewry nu gjort är att ta fram ett förenklat BAF som stöd för avtalsarbete och prissättning när de dyrare bränsletyperna börjar slå igenom. Processen har strömlinjeformats genom att verktygslådan har identifierat definitioner på prismätningsperioder, periodicitet för prisjustering, referenspriser och öppna indexeringsformler.

I princip kommer då parterna att vid avtalets start kunna komma överens om ett referensvärde för bränsletillägget. Under avtalsperioden kan sedan detta tillägg beräknas om, baserat på genomsnittspriset under föregående kvartal, utan att avtalet behöver förhandlas om.

– Vi tror att verktygslådan ESC-Drewry IMO 2020 med sin indexerings-mekanism kommer hjälpa till att förbättra öppenhet och rimlighet i hur extra bränslekostnader förorsakade av den nya lagstiftningen läggs på av rederier och speditörer och vidarebefordras till importörer och exportörer, säger Philip Damas, chef för Drewry Supply Chain Advisors i ett pressmeddelande.

I en enkät förra året ställde Drewry frågor till transportkunderna och endast 18 procent ansåg då att deras affärsverksamhet var väl förberedd för kostnadsförändringarna i IMO 2020. Enkäten visade också att 56 procent var bekymrade över deras rederiers brist på öppenhet vad gäller hur de kompenserar för höjda bränslekostnader.

Publicerad 2019-10-24 10:13

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna