”Ingen fossildrift inom den globala sjöfarten år 2040”

Bland företagen som skrivit under uppmaningen återfinns Ikea, Amazon och Unilever.  Foto: Göteborgs Hamn (genrebild) Bland företagen som skrivit under uppmaningen återfinns Ikea, Amazon och Unilever. Foto: Göteborgs Hamn (genrebild)

En grupp globala varuägare, däribland Ikea, har skrivit under på att deras gods ska fraktas uteslutande på utsläppsfria fartyg senast år 2040. Samtidigt betonar de brådskan i att fasa ut de fossila bränslena.

Uppmaningen, som publicerades den 19 oktober hos tankesmedjan Aspen Institute, har signerats av en koalition bestående av en rad multinationella företag och varuägare, däribland Ikea, Amazon, Unilever, Michelin och Patagonia. 

Tydlig signal
Enligt transportköparna skickar det gemensamma uttalandet en tydlig signal till såväl sjöfartsbranschen som bränsleindustrin att de förväntar sig en ökad takt i arbetet med att fasa ut de fossila bränslena. De poängterar också att det finns en stark efterfrågan på utsläppsfri sjöfart, och de själva som varuägare är redo att övergå till att frakta sitt gods uteslutande på fossilfria fartyg senast 2040. 

Koalititionen, som kallar sig Cargo Owners for Zero Emission Vessels (coZEV), är helt ny och vill nu skapa opinion lagom inför klimatmötet i Glasgow Cop26 i månadsskiftet oktober-november. 

”Bidra till att öka trycket”
 – Vi måste intensifiera arbetet med att ställa om till helt utsläppsfri oceangående sjöfart. Genom att samarbeta med likasinnade partners, företag och organisationer längs hela värdekedjan kan vi bidra till att öka trycket i detta arbete. Därför har vi idag skrivit under ambitionsförklaringen “Cargo Owners for Zero Emission Vessels”, säger Ikeas Elisabeth Munck af Rosenschöld, med titeln Sustainability Manager Supply Chain Operations, i ett pressmeddelande.

Edgar Blanco, Net-Zero Carbon-direktör hos Amazon, uttalar sig på följande sätt:

– Vi är mycket stolta över att kunna lansera detta mycket nödvändiga initiativ för att på så sätt kunna bidra till att sjöfarten övergår till fartyg som drivs med koldioxidfria bränslen.

”Bara början”
Förutom att coZEV-koalitionen i och med uppropet vill skicka signaler till branschen om vikten av att ställa om till fossilfri sjöfart, uppmanar de också världens politiska makthavare att även de måste skynda på sitt arbete med utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten.    

– Sjöfarten har under en lång tid orsakat stora miljö- och luftförstöringar. När man har försökt fasa ut fossila bränslen så har det stött på hårt motstånd, och man har också utgått från att transportköpare inte varit intresserade av en sådan utfasning. Det har i sin tur gjort att man inte velat investera i och skala upp tänkbara lösningar. När vi nu idag sätter ett så här aggressivt mål så innebär det att en grupp världsledande företag också sätter en ny agenda, kommenterar Ingrid Irigoyen, chef för Aspen Institute Shipping Decarbonization Initiative, och fortsätter: 

— Det här är bara början. Vi förväntar oss att den här rörelsen kommer att växa fort bland företag som ligger i täten vad det gäller miljöfrämjande arbete. 

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-10-21 11:43 Uppdaterad tisdag, 09 november 2021 15:54

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021

Cron Job Starts