Högsta domstolen sa ja till hamnutbyggnaden i Sundsvall

Utbyggnaden av Tunadalshamnen är stor och omfattar en kombiterminal, en containerhamn och elektrifierad järnväg.  (Bild: Sundsvalls Logistikpark) Utbyggnaden av Tunadalshamnen är stor och omfattar en kombiterminal, en containerhamn och elektrifierad järnväg. (Bild: Sundsvalls Logistikpark)

Miljötillståndet för bland annat en ny kombiterminal och en ny containerhamn i Sundsvalls hamn har vunnit laga kraft och kommer inte kunna överklagas ytterligare. Det beslutade Högsta domstolen i juli. Nu ligger frågan om den stora investeringen som lokalt är mycket inflammerad hos kommunpolitikerna i Sundsvall.

Idén om en modern logistikpark i Sundsvall har kommit ett steg närmare genomförande. Som högsta instans meddelade då Högsta domstolen att det inte blir någon ny prövning av miljötillståndet, som tidigare fick ett i huvudsak positivt utslag i Mark- och miljööverdomstolen.

Projektet som diskuterats åtminstone sedan 2006 gäller hur Tunadalshamnen kan byggas ut med nya terminaler och få elektrifierad järnväg. Förenklat är det tänkt att SCA bekostar en utbyggnad av hamnens containerterminal – vilket man gör eftersom man är den dominerande kunden – medan kommunen investerar i en större kombiterminal i direkt anslutning till hamnen.

Delarna hänger ihop, bland annat för att bergmassor som sprängs bort för kombiterminalen ska användas som utfyllnad i hamnen. Upprustningar av järnvägarna och vägarna till hamnen får i huvudsak statlig finansiering.

Idag är hamnens kapacitet för liten för kundernas behov och kombiterminalen vid järnvägsstationen är för liten och olägligt placerad nära stadskärnan.

Sven Magnusson är vd för det kommunala Sundsvall Logistikpark AB, där projektet drivs. Han ser Högsta domstolens besked som en milstolpe och i en kommentar till Transportnytt säger han att frågan nu är juridiskt avgjord. Nu är det upp till kommunen att ta beslut.

– Jag kan inte säga säkert hur det kommer att gå, men jag bedömer att den politiska viljan är god. Vi förväntar oss ett beslut runt årsskiftet, säger Sven Magnusson.

Samtidigt säger Sven Magnusson att den beräknade återbetalningstiden för kommunens investering är 50 år. Enligt honom är projektet en viktig satsning för miljön, eftersom det innebär att gods kan flyttas över till tåg eller fartyg.

Inköps- och logistikdirektör Magnus Svensson på SCA tycker att det är väldigt positivt att efter tio års process kunna köra igång.

– Vi bedömde 2006 att hamnen behövde byggas ut för att klara framtidens behov. Nu har det gått så många år att framtiden så att säga redan är här och hamnen har blivit för liten. Vår produktionstakt har ökat och det har medfört att vi nu tvingas hantera stora volymer på andra ställen för att det inte finns plats i hamnen, som det fungerade tidigare.

Magnus Svensson säger att företaget vill ha en flexiblare lösning där de kan välja transportsätt mer fritt än idag när de har flera externa lagerplatser utan hamnanslutning.

– Vi ser fram emot att bygga det här och fortsatta vidareutveckla sjötransporterna, säger Magnus Svensson.

Frågan om logistikparken är laddad i Sundsvall och många överklaganden har försenat byggstarten. Många behöver lämna sina hem när fastigheterna blir inlösta. Motståndarna anser bland annat att lönsamheten i projektet är för låg och att utbyggnadsområdet har höga natur- och kulturvärden som de hellre vill att kommunen bevarar och utvecklar.

Som Sundsvalls tidning tidigare berättat säger en av motståndarna att hon tänker överklaga igen genom kommunalbesvär, om kommunfullmäktige tar ett beslut om att bygga.

Jan Östlund

Publicerad 2019-08-13 15:27

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!