Här tas två nya färjelägen i bruk

Ystad hamn, sedd från öster. Foto: Ystad Hamn Logistik AB Ystad hamn, sedd från öster. Foto: Ystad Hamn Logistik AB

En av Skånes största hamnar byggs ut för att kunna ta emot större fartyg och hantera större godsvolymer. Vid årsskiftet öppnas de två nya färjelägena för trafik.

2019 påbörjades utbyggnaden av Ystad hamn, där en viktig del var byggandet av två helt nya färjelägen som kan ta emot längre och bredare och även gasdrivna fartyg.

Trafiken mellan Ystad och polska Świnoujście ökar stadigt och en ut byggnad av hamnen har ansetts nödvändig för att kunna ta tillvara denna trafikökning. De två nya färjelägena är avsedda för de nya fartygen som sätts in på linjen Ystad-Świnoujście.

Hamnen har byggts ut söderut, så att större fartyg kan anlöpa den yttre hamnbassängen och den inre hamnen efter utbyggnaden ska användas till passagerartrafik.

Ystad hamn har färjeförbindelser till bland annat Polen, Tyskland och danska ön Bornholm.

Läs även: Ystad hamn bygger ut

FAKTA utbyggnaden av Ystad hamn

Två nya kajplatser

Breddning av vågbrytaren på södra sidan

Muddring av farleden

Nya rangeringsområden

BILDEN UNDER: Bygge av ny kaj i Ystad hamn tidigare i år. Foto: Ystad hamn Logistik AB.

Ystadhamnbygge1

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-12-29 12:56 Uppdaterad tisdag, 29 december 2020 12:58

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!