Här ska 20 fartyg utrustas med autonom navigation

Ryska rederiet Sea Energys godsfartyg Kamilla som till årsskiftet 2021-2022 ska vara utrustat med autonom navigation. Kamilla går i trafik i Svarta Havet och Medelhavet. Foto: Marinet Ryska rederiet Sea Energys godsfartyg Kamilla som till årsskiftet 2021-2022 ska vara utrustat med autonom navigation. Kamilla går i trafik i Svarta Havet och Medelhavet. Foto: Marinet

Under nästa år ska 20 ryska passagerar- och lastfartyg utrustas med autonoma navigationssystem. Inom tre år ska ytterligare 80 ryska fartyg utrustas med systemet.

I Ryssland ska två rederier utrusta vardera tio av sina fartyg med autonoma navigationssystem.

Det är det ryska företaget Kronshtadt Technologies som i december tecknade kontrakt om att utrusta totalt tjugo fartyg hos de ryska rederierna Morspetsservice och Sea Energy med autonoma navigationssystem. Det handlar både om passagerar- och kombinerade gods- och passagerarfartyg som trafikerar Medelhavet, Svarta Havet och norra Stilla Havet (Ochotska Havet). Tio av fartygen går i trafik mellan den ryska Stillahavskusten och ön Sakhalin.

Installationen av autonoma navigationssystem i de två rederiernas fartygsflottor godkändes den 5 december av Rysslands premiärminister Michail Misjustin som e del i ett nationellt försök med autonom navigation i kommersiell fartygstrafik. Försöket sker i enlighet med riktlinjer från FN:s sjöfartsorganisation (IMO) och dess organ MSC (Maritime Safety Committee).

Innan fartygen kan sättas i trafik med det nya autonoma navigationssystemet ska de godkännas av klassningssällskapet RINA.

Chefen för den ryska industriorganisationen Marinet – Alexander Pinskiy – sade i ett uttalande till branschmedier nyligen att det finns planer på att utrusta omkring 100 ryskflaggade fartyg med autonoma navigationssystemn inom de närmaste tre åren.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-01-19 11:14