Här är Göteborgs satsningar på fossilfria transporter

Älvsborgsbron och Hisingen, sett från söder. Foto: Göteborgs stad Älvsborgsbron och Hisingen, sett från söder. Foto: Göteborgs stad

Storsatsning på elbussar och utbyggnad av laddinfrastrukturen är några av de omfattande satsningar med sikte på ett fossilfritt transportsystem som nu görs i Göteborgsområdet.

Göteborgs kommun och Region Västra Götaland har satt som mål att hela transportsystemet i Göteborgsområdet ska vara helt fossilfritt senast till år 2030.

Göteborgs kommuns eget utvecklingsbolag Business Region Göteborg AB har fått i uppdrag att samordna arbetet mot ett fossilfritt transportsystem.

– Vi ska ta fram lösningar som underlättar för boende, besökare och näringsliv att agera hållbart. Ska vi lyckas fullt ut med detta måste vi samarbeta i hela regionen med både företag, medborgare och akademi. Både person- och godstransporter måste fungera i denna gigantiska teknikomställning. Det är också en beteendeomställning där vi göteborgare måste fundera över våra transporter, kanske lämna den egna bilen och titta på möjligheter som är effektivare samtidigt som de genererar mindre utsläpp, säger Maria Strömberg, avdelningschef på Kluster och Innovation, Business Region Göteborg.

För att nå målet att ha ett fossilfritt transportsystem inom tio år görs nu flera omfattande satsningar:

Den största enskilda leveransen av elbussar i Sverige har inletts. 

Det danska företaget Green Mobility lanserar 100 elbilar i Göteborg tillsammans med laddning från Göteborg Energis publika laddnätverk och parkeringsplatser från Parkering Göteborg.

Göteborg Energi, Parkeringsbolaget och Higab presenterade nyligen en gemensam storsatsning på en utbyggd laddinfrastruktur under hösten 2020 som kommer skapa ännu fler laddningsplatser för allmänheten.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-09-10 09:30 Uppdaterad torsdag, 10 september 2020 09:31

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!