Här är biodrivmedlen som får förlängd dispens av EU

 Bild: Energiföretagen Bild: Energiföretagen

EU-kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan om skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel.

EU-kommissionens beslut innebär att rena och höginblandade biodrivmedel, så som E85, rapsbaserad biodiesel (RME) och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021.

Beslutet om skattebefrielse gäller endast i ett år. Bakgrunden till det är att EU-kommissionen anser att livsmedelsbaserade biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och därför inte kan anses vara förenliga med den inre marknaden efter 2020.

Vad som händer med beskattningen av rena och höginblandade biodrivmedel i Sverige efter 2021 är än så länge oklart. ”Regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att biodrivmedel, även efter 2021, ska kunna gynnas framför fossila drivmedel”, skriver regeringen på sin hemsida.

Publicerad 2020-10-09 09:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!