Genombrott för GPS-spårade containrar

(Bild: GCT) Om fyra år beräknas 1 container av 25 vara försedd med utrustning för satellitspårning. (Bild: GCT) Om fyra år beräknas 1 container av 25 vara försedd med utrustning för satellitspårning.

Nu håller spårning av fraktcontainrar på att slå igenom. Åtminstone om man får tro Göteborgsbaserade analysfirman Berg Insight, som bedömer att antalet satellitföljda enheter är över 150 000 och ökar med 50 procent per år.

Antalet installerade spårningssystem på lastcontainrar världen över växte under 2012 med 54 procent, uppskattar Berg Insight: från 89 000 till 137 000 mätt under ett år med start fjärde kvartalet 2011.

Företaget räknar med årlig tillväxt med i snitt 49 procent fram till år 2017, då marknaden följaktligen når en miljon installationer, motsvarande cirka 4 procent av världens lastcontainrar.

De spårningssystem som Berg Insight räknar med är sådana som har satellitbaserad lägesbestämning såväl som dataloggning och möjligheten att skicka sin information tillbaka till ägarens centrala system. Med växande medvetenhet bland kunder, och allt billigare hårdvara, har systemoperatörerna lyckats mejsla ut framgångsrika tjänster trots att aktörerna i transportkedjorna är vitt skilda, konstaterar företaget.

Till de stora operatörerna i sammanhanget hör Orbcomm (som blivit störst efter förvärv av Startrak, PAR LMS och Globaltrack), Omnitracs, ID Systems och Skybitz – alla med fokus på USA, som är den mest mogna marknaden. Bland aktörer nära Sverige finns Telenor, som hör till dem som tagit på sig rollen att stå för fullständiga lösningar för containerspårning.

De hittills största tillämpningarna är övervakning av transporter med högvärt eller kylt gods, där containrarna hittills oftast fått spårningsutrustningen eftermonterad.

E-mail:
Publicerad 2013-05-12 07:59 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38