Gävle Hamn erbjuder landström från 2022

Genom att erbjuda landström hoppas Gävle Hamn kunna bli en ”tröskelsänkare för rederierna att påskynda ombyggnation av fartyg”.  Foto: Gävle Hamn Genom att erbjuda landström hoppas Gävle Hamn kunna bli en ”tröskelsänkare för rederierna att påskynda ombyggnation av fartyg”. Foto: Gävle Hamn

Från och med sommaren 2022 ska fartyg som anlöper energiterminalen i Gävle Hamn kunna erbjudas landström. Projektet har beviljats stöd från Naturvårdsverket.

Med möjligheten till landström kommer fartyg kunna ha sina hjälpmotorer avstängda under tiden de ligger inne vid kaj. Förutom att koldioxidutsläppen minsjkar kraftigt så reduceras utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid till ett minimum. Vidare ger det en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö för både besättning och kajpersonal.

Enligt Gävle Hamn är det hittills främst hamnar med färje-, kryssnings- och roro-trafik som kunnat erbjuda landström, något som i sin tur bland annat beror på frekvensen av återkommande anlöp av samma fartyg, liggetid, osäkerheter i internationella standarder för hur elen ska överföras samt kostnaden för att bygga om fartyg och kajer.

– Det är lite av en ”hönan-och-ägget”-problematik. Vi har följt utvecklingen nationellt och internationellt under en längre tid för de segment vi har i Gävle, vilket är container-, bulk-, projektlaster och tankfartyg. Det känns otroligt hoppfullt att rederierna i energisegmentet nu börjar förbereda sina nya fartyg för att ta emot landström, säger Niklas Hermansson, trafikchef i Gävle Hamn, i ett pressmeddelande.

Hamnens hållbarhetschef Linda Astner framhåller att transportsektorn i sin helhet är en utmaning med långa logistikkedjor och många aktörer. 

— Alla måste samverka för att vi ska klara en snabb omställning till fossilfritt. Vi vill bidra från hamnens sida genom att erbjuda elanslutning. Vi ser det också som en möjlighet att vi, tillsammans med andra hamnar som väljer samma resa, blir en tröskelsänkare för rederierna att påskynda ombyggnation av fartyg, säger Linda Astner, hållbarhetschef i Gävle Hamn, i pressmeddelandet.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-10-15 15:39

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021