Fraktköpare samordnar kontrollen av sjötransporter

Den nybildade organisationen Responsible Shipping Initiative kommar att ställa gemensamma  krav på rederierna. (Bild: RSI) Den nybildade organisationen Responsible Shipping Initiative kommar att ställa gemensamma krav på rederierna. (Bild: RSI)

Fyra av Sveriges största köpare av bulktransporter till havs menar att arbetsförhållandena på många fartyg har brister. För att sätta tryck på rederierna har de bildat Responsible Shipping Initiative, RSI.

Fraktköpare reagerar nu på att det ofta finns stora problem på kontrakterade fartyg, allt från dåliga anställningsvillkor och arbetsförhållanden för besättningarna till bristande säkerhet ombord. Därför har EFO, Lantmännen, Stockholm Exergi och Södra gått samman och bildad Responsible Shipping Initiative - ett nytt branschöverskridande samarbete för att främja ansvarsfulla fartygstransporter.

Samarbetet syftar till att förbättra anställningsvillkor, arbetsmiljö, säkerhet och miljöprestanda ombord på fraktfartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön, meddelar RSI i ett pressmeddelande.

Med hjälp av RSI kommer stora svenska köpare av sjötransporter att kunna arbeta med inspektioner på ett mer effektivt sätt, genom gemensamma standarder och bättre informationsdelning.

– RSI kommer att arbeta transparent och effektivt med standardiserade fartygsinspektioner, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen. Istället för att låta varje transportköpare utföra varsin inspektion, kan ett företag göra en inspektion och dela resultaten med de övriga medlemmarna via en gemensam databas.

Syftet med RSI är att tillsammans med rederierna höja nivån där det behövs. Bildandet av RSI underlättar också fraktköparnas kravställning i transportavtalen med redarna.

– Genom att ställa samma typ av krav kan vi sätta gemensamt tryck på rederierna att leva upp till villkoren, säger Linda Leifsdotter, hålbarhetsspecialist på energibolaget Stockholm Exergi.

De stora svenska bulktransportköparna har på senare tid uppmärksammats om problem på kontrakterade fartyg. Det handlar om bristfälliga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, samt om otillräcklig säkerhet ombord.

– Brister på kontrakterade fartyg är tyvärr vanligt förekommande. Då är det viktigt att de rederier som lägger tid och resurser på säkerhet och bra förhållanden för personalen ombord ska kunna få ett erkännande för detta, som de kan använda som en styrka på marknaden, säger Sebastian Tamm, logistikchef på EFO, som importerar och distribuerar bränsle till energibolag.

RSI har ambitionen att knyta fler fraktköpare till sig.

Publicerad 2020-01-09 10:10

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst

Cron Job Starts