Förslag om vägavgifter istället för drivmedelsskatt

Svante Axelsson leder initiativet Fossilfritt Sverige som nu lämnat 27 förslag till regeringens handlingsplan för klimatet. (Bild: Fossilfritt Sverige) Svante Axelsson leder initiativet Fossilfritt Sverige som nu lämnat 27 förslag till regeringens handlingsplan för klimatet. (Bild: Fossilfritt Sverige)

Ersätt drivmedelsskatten med vägavgifter för alla som använder vägarna. Det är ett förslag som stöds av Åkeriföretagen och som initiativet Fossilfritt Sverige har lagt som ett av 27 förslag till den klimathandlingsplan som regeringen ska lägga fram.

Tretton branscher har utformat färdplaner inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Dessa har nu kokats ihop till en bunt förslag som lämnats över till regeringen med uppmaningen att prioritera dem.

Närmast berörda är miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. Förslagen har presenterats för dem som ett bidrag till den klimathandlingsplan som regeringen ska lägga fram senare under hösten.

– Detta inleder en ny fas i färdplansarbetet där de politiska slutsatserna av branschernas transformation måste dras, säger Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i ett pressmeddelande. Det kommer att krävas nya långsiktiga strategier och delvis förändrade arbetssätt, men de här 27 förslagen behöver det fattas beslut om under innevarande mandatperiod.

I förslagspaketet talas om behovet av en grön skattereform. Klimatskadliga subventioner bör avvecklas snabbt och ekonomiska styrmedel, ofta inom ramen för en skatteväxling, behöver utvecklas inom flera sektorer, menar Fossilfritt Sverige. Det handlar exempelvis om att undersöka möjligheten för att byta drivmedelsbeskattning mot en miljödifferentierad avståndsbaserad skatt, så kallad Ekoskatt, och analysera vilka skatter som kan sänkas för att stimulera fossilfria alternativ.

Åkerinäringen bidrar med förslag om offentliga klimatupphandlingar. Upphandlingsmyndigheten bör med stöd av berörda myndigheter, SKL och branschaktörer se över möjliga obligatoriska klimatkrav för offentliga aktörer för godstransporter, förslagsvis 100 procent förnybart till år 2030. 

Åkerinäringen ställer sig också bakom att det utreds hur dagens drivmedelsskatt kan ersättas med en vägavgiftsskatt som alla brukare får betala. Den kan differentieras efter fordonets utsläpp, lastförmåga, tid på dygnet, olika vägtyper och regioner, förslagsvis för tunga lastbilar inledningsvis, menar åkarna.

En annan av idéerna i paketet är att staten inför en omlastningspremie, förslagsvis genom ett ekonomiskt stöd till intermodala godstransporter ”breddad EkoBonus” enligt Trafas förslag till ett högre belopp än utredningen föreslår.

För sjöfartens del vill man att det utreds en reduktions- eller kvotplikt i drivmedelsstandarder för fartyg, förslagsvis i inlands- och kustsjöfarten och både för gas och flytande drivmedel.

Man vill också att möjligheten utreds att skapa en koldioxidfond baserat på modell efter den norska kväveoxidfonden, som helt eller delvis finansieras av näringen själv, detta för att stödja investeringar i teknik för att minska miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten.

Investeringsstöd till sjöfarten skulle kunna ges i form av en statlig riskavtäckningsfond, som kan användas som garanti för rederier och hamnar vid investeringar i teknik för att minska miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten.

Publicerad 2019-10-30 23:24

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna