"Formella svårigheter" innebar slutet för Logistikforum

(Bild: Alexander Kristofersson) Infrastrukturminister Anna Johansson (S) bedömer att mötestillfällena med näringslivet räcker även när Logistikforum lagts ned. (Bild: Alexander Kristofersson) Infrastrukturminister Anna Johansson (S) bedömer att mötestillfällena med näringslivet räcker även när Logistikforum lagts ned.

Att förena uppdraget som ansvarig minister för infrastrukturfrågor med rollen som ordförande i Logistikforum kan innebära formella svårigheter. Så motivererar infrastrukturminister Anna Johansson sitt beslut att lägga ner Logistikforum. Industrin och transportbranschen beklagar nedläggningen och efterlyser en uppföljare. 

Tidigare i våras gjorde infrastrukturminister Anna Johansson slut med Logistikforum, den transportslagsövergripande rådgrupp som funnits för samtal mellan såväl transportörer som varuägare och regering. Synd, markerar nu branschen och näringslivet i ett brev, och lyfter fram historiken, med start i godstransportdelegationen på 1990-talet.

Det är Stefan Back, ansvarig för hållbar logistik på Transportföretagen (tidigare Transportgruppen) och kanslichefen Guy Ehrling på Näringslivets transportråd som har fattat pennan. De påpekar att med nedläggningsbeslutet riskerar man att förlora "viktiga strategiska och övergripande perspektiv på godstransporterna". Att Anna Johansson flaggat för fortsatta dialogmöten i samband med VTI:s årliga sammankomst Transportforum – härnäst i januari – anser de vara otillräckligt.

”Det finns idag en kunskap om multimodala flöden av gods på viktiga stråk, om terminaler och länkar liksom om betydelsen av samverkan mellan trafikslag, mellan varuägare och transportföretag och mellan politik och näringsliv som vi menar delvis tillkommit som en följd av diskussionerna och arbetet i godstransportdelegationerna och i Logistikforum och som varit till fördel för både politiken och företagen”, skriver organisationerna i sitt brev.

Jerker Sjögren, tidigare samordnare på Näringsdepartementet, beklagar också nedläggningen i sin krönika ”En grön korridor på riktigt”, i Transportnytt 5-2015.

– Där togs ursprungligen initiativet till det svenska arbetet med Gröna Korridorer, konstaterar Jerker Sjögren. Han anser att Logistikforum skulle kunna spela en viktig roll när arbetet med den nya Scanmed-korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet nu kommer att inledas. Transportnytt 5-2015 har nyligen utkommit. Tidningen går att beställa från Transportnytts prenumerationsavdelning eller från nätet.

I ett svar till Transportnytt beskriver infrastrukturminister Anna Johansson dialogen med branschen som ”oerhört viktig för mig i mitt uppdrag”.

– En kontinuerlig dialog mellan bransch och politik är nödvändig för en positiv utveckling på vårt område, den kommer att fortsätta på flera sätt. Dels träffar jag företrädare för branschen i olika sammanhang nästan varje dag, låter hon hälsa genom sin pressekreterare, och lyfter för övrigt fram det planerade dialogmötet vid Transportforum samt Näringsdepartementets trafikslagsvisa branschråd två gånger om året.

Anna Johansson tonar alltså ned forumnedläggningens betydelse i sak, och tycks vilja beskriva förändringen som en formfråga och inte en nedprioritering.

– Det har ibland inneburit formella svårigheter att förena uppdraget som ansvarig minister för infrastrukturfrågor med rollen som ordförande i Logistikforum. Vi väljer därför att fortsätta dialogen med branschen i andra format, svarar Anna Johansson till Transportnytt.

Alexander Kristofersson
Mats Udikas

E-mail:
Publicerad 2015-06-12 13:02 Uppdaterad tisdag, 14 augusti 2018 12:55

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021