– Förläng dispenserna för 74-tonsfordonen

Genom att lägga till två axlar på fordonskombinationen så kan bruttovikten öka till 74 ton. (Bild: Skogsindustrierna) Genom att lägga till två axlar på fordonskombinationen så kan bruttovikten öka till 74 ton. (Bild: Skogsindustrierna)

Skogsindustrierna begär nu att Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon ska förlänga dispenserna för de 30-tal fordon som deltagit i försöken med 74-tonsbilar på olika håll i landet. De flesta av de nuvarande dispenserna slutar att gälla vid halvårsskiftet.

Trafikverket håller på att införa ett BK4-vägnät, där det kommer att vara tillåtet för 74-tons lastbilar. Avsikten är att det nuvarande BK1-nätet för bruttovikter på 64 ton ska klassas om till BK4. Men det kommer att ta tid. Idag uppges att 12 procent av det svenska vägnätet är klassat för BK4.

Försöken med högre laster har pågått under en tid och det finns en flotta på omkring 30 bilar på åkerier runt om i landet som använts i försöken. Dispenserna för att köra med dem upphör i de flesta fall om drygt en vecka, 30 juni. Bilarna kan då inte användas, antingen på grund av att vägnätet ännu inte tillåter så tunga bilar eller att bilarna inte uppfyller de nya tekniska krav på BK4-bilar som nu införts.

– Ompröva beslutat att inte förlänga samtliga dispenser ytterligare två år, begär nu Skogsindustrierna i ett öppet brev till generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket.

Flera av fordonen deltar i forskningsprojekt som inte är avslutade, uppger transportdirektör Karolina Boholm på Skogsindustrierna. Hon understryker att branschen ser det som mycket viktigt att forskningen om effektivare transporter och minskade utsläpp fullföljs.

Boholm understryker också att de åkare som deltagit i forskningsprojekten har investerat i 74-tons fordon för att främja teknisk utveckling. De flesta av bilarna blir nu osäljbara för att vägnätet ännu saknas.

– Vi har hamnat i ett läge där företag som genom att gå först och investera i ny teknik straffas, säger Karolina Boholm och citerar regeringens målsättning att ”Sverige ska vara en permanent världsutställning för ny och klimatsmart teknik”. Skogsindustrin säger att man delar den visionen, men då måste statsförvaltningen se till att de bolag som går före inte missgynnas ekonomiskt.

Publicerad 2019-06-19 09:59

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna