Flygtrafiken hårdast drabbat enligt nya svenska veckostatistiken

Nu finns det hårda siffror som visar hur hårt coronakrisen slagit mot särskilt trafikflyget. (Bild: Trafikanalys) Nu finns det hårda siffror som visar hur hårt coronakrisen slagit mot särskilt trafikflyget. (Bild: Trafikanalys)

Statliga Trafikanalys har startat Transportläget, en webbsida som ger aktuella läges- och trendbeskrivningar med hjälp av enkla indikatorer för hela transportsystemet.

Den första lägesbeskrivning för veckan i månadsskiftet april-maj, visar inte oväntat att trafiken för samtliga trafikslag låg på betydligt lägre nivåer jämfört med samma vecka 2019.

På de statliga vägarna minskade trafiken totalt med 17 procent, men för den tunga trafiken var minskningen bara 7 procent. I Stockholm och Göteborg minskade antalet trängselskattepassager med 14 procent för personbilar och för tunga lastbilar med 4 procent i Stockholm och 1 procent i Göteborg.

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer var under veckorna 14–18 i år 20–30 procent lägre jämfört med 2019. Godstågstrafiken har klarat sig betydligt bättre och visar enligt Trafikanalys så här långt inte på någon tydlig trend under 2020. Utvecklingen liknar föregående års. Under vecka 18 var godstågstrafiken mätt i bruttotonkilometer 14 procent lägre 2020 jämfört med året innan. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre godstrafik på järnväg båda dessa veckor.

Trafikanalys har räknat antal anlöp till 43 hamnar i Sverige och det ger en bild av en kraftigt minskad sjöfart. Under april 2019 gjordes ungefär 960 anlöp per vecka av passagerarfartyg och lastfartyg tillsammans. l april 2020 har detta sjunkit till under 720 anlöp per vecka. Vecka 18 minskade antal anlöp av passagerarfartyg med 28 procent och av lastfartyg med 25 procent, jämfört med samma vecka 2019.

Värst drabbat av trafikslagen är flyget. Trafikanalys har tittat på antal inrikes landningar samt antal utrikes starter och landningar på svenska flygplatser. Antal starter och landningar var vecka 18 hela 84 procent lägre än motsvarande vecka 2019. Utrikestrafiken minskade med 90 procent, medan inrikestrafiken minskade med 70 procent.

Flygtrafiken har med andra ord nästan upphört i samband med coronakrisen och ligger sedan slutet av mars kvar på en extremt låg nivå. Trafikanalys har dock inga uppgifter om hur flyget utvecklats uppdelat på passagerarflyg respektive fraktflyg.

Trafikanalys är en myndighet som funnits sedan 2010. Regeringen ger Trafikanalys olika typer av uppdrag för att ge underlag till beslutsfattande inom transportpolitiken. Trafikanalys publicerar också en omvärldsbevakning av vad som händer i transportsektorn som en följd av coronapandemin.

Publicerad 2020-05-14 09:28

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!