Göteborg blir provbänk när EU förbereder för självkörande fordon

(Bild: VTI) Vad behöver lösas i Göteborgstrafiken för att självkörande fordon ska  kunna ta sig fram? Det är en af frågorna som ställs i EU-projektet Coexist. (Bild: VTI) Vad behöver lösas i Göteborgstrafiken för att självkörande fordon ska kunna ta sig fram? Det är en af frågorna som ställs i EU-projektet Coexist.

EU-projektet Coexist ska förbereda städer och väghållare inför de nya krav som självkörande fordon ställer. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är största part i projektet. I Sverige har Göteborg utsetts till deltagare.

– Trots att teknikutvecklingen inom området sker i mycket hög takt finns liten kunskap om vilka effekter automatiseringen av olika delar av trafiksystemet kan förväntas ge. Här har vi mycket vi behöver ta reda på, säger Andreas Tapani, forskningschef på VTI.

Coexist finansieras med 3,5 miljoner euro inom Horizon 2020 som är ett EU-program för forskning och innovation. Städer och väghållare ska hjälpas med att planera så att konventionella fordon på ett bra sätt kan dela vägarna med automatiserade fordon.

Projektet vill svara på frågor om hur och när man behöver börja ta hänsyn till självkörande fordon i planeringen. När kan separata filer för självkörande fordon vara användbart? Hur kan framtidens trafiksignalstyrning utformas?

Dessutom ska simuleringsmodeller tas fram för trafikflöden med olika typer av automatiserade fordon.

Fyra städer med reella problem som behöver lösas inom en snar framtid ingår i projektet: Göteborg, Helmond (Holland), Milton Keynes (UK) och Stuttgart (Tyskland).

I Göteborg gäller frågan om självkörande bilar kan underlätta eller skapa problem under tiden staden arbetar med stora infrastrukturförändringar ett antal år framöver. Vad behöver lösas för att automatiserade fordon enklare ska komma fram, till exempel i smalare körfält?

Det handlar även om samverkan mellan olika trafikslag som gång- och cykeltrafik och självkörande fordon.

I projektet deltar 15 parter från sju länder: Sverige, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Tyskland och UK och avslutas år 2020. 

Publicerad 2017-06-08 09:52

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
01 apr
EDX
Birmingham, Storbritannien
20 apr
Hannover Messe 2020
Hannover, Tyskland
19 aug