Einride kör nu själv på allmän väg

Här lastas Einride på den ena av Schenkers båda terminaler i Jönköping. (Bild: DB Schenker) Här lastas Einride på den ena av Schenkers båda terminaler i Jönköping. (Bild: DB Schenker)

Företaget Einrides hyttlösa lastbil T-pod rullar nu på allmän väg för första gången. Den används för transporter mellan två av DB Schenkers anläggningar i Jönköping. Sträckan är totalt cirka 300 meter.

Hundra meter av sträckan mellan Schenkers terminaler går på allmän väg. DB Schenker och Einride har tillstånd att utföra pilotförsök med den självkörande fordonet fram till slutat av 2020.

– Det är viktigt att gå långsamt fram. Det här är en möjlighet att skaffa oss kunskap om ny teknologi. Elektrifiering och automation är definitivt framtiden, säger Mats Grundius, vd för DB Schenker i Sverige, Danmark och Island, enligt ett pressmeddelande från företaget.

När han möter oro bland chaufförer om att deras jobb skulle försvinna svarar han:

– För det första måste vi ha utbildade chaufförer som övervakar fordonen och kan ta över kontrollen av dem om det behövs. Jag ser framtidens fjärrchaufförer som en del av ett team som jobbar i ett kontrollrum där T-podar övervakas och har beredskap för att ta över styrningen då situationen kräver det.

– För det andra har jag svårt att se att ett sådant fordon skulle kunna utföra distributionstrafik där själva framförandet av fordonet bara är en liten del av arbetsinnehållet.

T-podarnas främsta användningsområden, i alla fall i det korta perspektivet, är i mindre komplexa trafikmiljöer som till exempel på motorväg utan mötande trafik. Potentialen ligger i trafik mellan DB Schenkers terminaler och lager, det vill säga mellan kända lastnings- och lossningsställen.

– Nästa steg för oss skulle kunna vara att prova T-poden på en längre sträcka – exempelvis mellan våra terminaler i Jönköping och Borås.

Att T-poden är eldriven ger minskade utsläpp och buller – men att den är självkörande ska förhoppningsvis även bidra till en ökad trafiksäkerhet.

– De flesta trafikolyckor som sker idag orsakas av den mänskliga faktorn. T-poden har omfattande säkerhetssystem som ska förhindra att något oförutsett händer, men jag är inte så naiv att jag tror att alla olyckor kommer att upphöra helt, enligt Grundius.

Einride är ett svenskt teknikföretag som utvecklar ett hållbart transportsystem som bygger på självkörande, elektriska lastbilar. Lastkapaciteten är 15 standardpallar på max 20 ton. Fordonet är cirka 7 meter. Batterikapaciteten är 200 kWh, vilket räcker för 20 mil.

Publicerad 2019-05-16 12:27

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna
14 mar
9th Cool Supply System & Solutions
Amsterdam, Nederländerna
Cron Job Starts