De föreslår global koldioxidavgift för sjöfarten

 Foto: Wilhelmsen Foto: Wilhelmsen

En global koldioxidavgift för alla fartyg över ett visst tonnage. Det förslaget kommer internationella redareföreningen presentera på FN:s klimatkonferens senare i höst.

”Inför en global koldioxidavgift för fartyg över 5000 bruttoton och tillsätt en klimatfond som bidrar till sjöfartens omställning”. Detta skriver den internationella redareföreningen, International Chamber of Shipping (ICS), i ett pressmeddelande som inspel till FN:s klimatmöte COP 26 som hålls i november.

Pengar från den föreslagna klimatfonden ska exempelvis kunna bidra till att en ny infrastruktur för bunkring kan skapas så att nya bränslen kan användas globalt.

– Sjöfarten behöver en global marknadsbaserad mekanism som minskar prisgapet mellan bränslen med noll utsläpp och konventionella bränslen. Den snabba utvecklingen av sådana här mekanismer är centrala om världens regeringar vill visa att man faktiskt vill göra det man säger. Det är ingen tvekan om att tekniska förbättringar kan möjliggöra en övergång till en sjöfart utan utsläpp, säger Guy Platten, generalsekreterare för ICS i ett uttalande till media.

– Klimatkrisen är global och inte regional, därför är det betydligt effektivare med globala regler istället för regionala så att vi inte riskerar att problemen bara flyttar sig någon annanstans. Förhoppningsvis tas ett beslut som möjliggör minskade utsläpp och en omställning av den globala sjöfarten. Den svenska sjöfartssektorn ligger lång fram i denna utveckling och testar exempelvis nya bränslen och konstruktioner av fartyg. Det är dock ofta svårt att idag konkurrera med aktörer som använde konventionella bränslen då transportköpare sällan vill betala mer för ett klimatvänligt fartyg. Dessutom kostar dessa fartyg ofta betydligt mer att tillverka. ICS förslag skulle därför kunna vara en del i att en förändring kan ske på global nivå, säger föreningen Svensk Sjöfarts vd Fredrik Larsson.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-07 10:37

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021