Dan Cargo får storuppdrag av Byggmax

Byggmax har tecknat ett flerårsavtal med logistikföretaget Dan Cargo, som ska sköta en stor del av byggvaruhuskedjans helpallshantering, lagring, plock och pack med mera. En ny lagerdel kommer att stå för försändelser inte minst direkt åt nätbutikskunder.

Det danska logistikföretagets anläggning i Arendal, intill Skandiahamnen i Göteborg, kommer att användas för ändamålet. Dan Cargo uppger att avtalet gäller flera tusen pallar, och att avtalet väntas vara fullt infört i april.

– Vi har en hel del gods som kommer in i containrar från olika delar av världen. Göteborg är en bra balanspunkt med tanke på våra butiker i Sverige och Norge, säger Byggmax logistikchef Niklas Hamberg till Transportnytt.

Byggmax verksamhet riktar sig till stor del till privatkunder, hemmafixarna. Ett av syftena med det nya Byggmaxlagret i Dan Cargos drift är att det ska serva byggkedjans cirka 100 nordiska butiker med gods som kommer i stora volymer. Niklas Hamberg ger bilden att Byggmax så sent som för några år sedan lät de flesta varorna fraktas direkt från leverantör till enskild butik, men att företaget på senare tid försökt samla sina flöden.

– Vi vinner genom konsolideringen av leveranserna, och i längden på lägre lagernivåer i butikerna och fördelar genom större inköpsvolymer, säger han.

Sedan tidigare har Byggmax ett lager vid hamnen i Lysekil, skött av det danska transportföretaget Franck & Tobiesen. Detta kommer att vara kvar, för en del av Byggmax varuflöden.

– I Lysekil har vi även skött lite plock, men i Göteborg lägger vi nu till bland annat ett dedikerat plocklager för leveranser både till butiker och direkt till slutkunder, säger Niklas Hamberg.

Göteborgsanläggningen kommer att användas både för att sortera gods i löpande flöden mot butik och för att hålla lager.

Dan Cargo har 130 anställda, på anläggningar i Göteborg, Oslo samt på två danska orter.

Alexander Kristofersson

E-mail:
Publicerad 2013-02-01 17:48 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38