Containerjätte byter Södertälje mot Stockholm

(Foto: Stephen Waller / MSC) MSC, som är en av världens stora conainerfraktare, börjar anlöpa Stockholm veckovis den 2 oktober. Lämnade Södertälje förlorar i ett slag 20 procent av sin containertrafik och har varslat anställda om uppsägning. (Foto: Stephen Waller / MSC) MSC, som är en av världens stora conainerfraktare, börjar anlöpa Stockholm veckovis den 2 oktober. Lämnade Södertälje förlorar i ett slag 20 procent av sin containertrafik och har varslat anställda om uppsägning.

MSC, som är ett av världens största containerrederier, flyttar sin veckotrafik från Södertälje hamn till Stockholms hamnar. Södertälje tvingas varsla.

Den 2 oktober börjar Mediterranean shipping company, MSC, förlägga sina veckoanlöp i Stockholmstrakten till Frihamnen hos Stockholms hamnar. Containerterminalen där drivs av Hutchison Ports Sweden.

Hittills har MSC använt sig av Södertälje hamn, som i och med flytten förlorar var femte container och som nu varslar anställda om uppsägning. Det rör sig enligt Länstidningen Södertälje om sex till tio personer.

För MSC innebär den direkta Stockholmstrafiken ett komplement till rederiets befintliga veckotrafik i Göteborg, Helsingborg, Gävle och Norrköping.

Till Stockholms containerterminal anlöper för övrigt Unifeeder, Teamlines och SCA Transforest. Detta enligt Stockholms hamnar, som även uppger att den hanterade volymen vid terminalen har varit 10 procent större hittills i år än under motsvarande period förra året.

Över världen har Mediterranean shipping company 441 containerfartyg, som sammanlagt rymmer motsvarande nästan 2,2 miljoner tjugofotscontainrar (teu).

E-mail:
Publicerad 2012-09-06 17:52 Uppdaterad onsdag, 31 januari 2018 15:10

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!