Citylogistik och tågstrul snackisar i Visby

Även i år blir det tätt mellan infrastruktur- och kommunikationsseminarierna under Almedalsveckan som tjuvstartar söndag den 28 juni. På tisdagen möts exempelvis representanter för storstäderna och näringslivet i diskussion om hur stadskärnorna ska planeras så att även leveranserna ryms.

För det nämnda seminariet presenteras en lång lista med arrangörer, inklusive såväl de tre storstäderna som näringslivsföreträdare från Svensk handel, Sveriges åkeriföretag och Transportföretagen. Den som vill diskutera just citylogistik före dess kan gå på organisationen Sustainable Innovations seminarium "Godstransporter i den hållbara staden" redan på måndagen.

Ett grepp om järnvägsfrågan tas på måndagsmorgonen: "Varning för urspårning – Sverige behöver tillgång till långsiktigt hållbara och robusta transporter" heter punkten med Jernkontoret, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen och Näringslivets transportråd som arrangörer.

Lång är listan på möten som arrangeras av tämligen ensidiga konstellationer, och vars titlar närmast låter som rubriker på debattartiklar. Så hålls till exempel programpunkten "Södermalm bestämmer och industrin betalar – dyrare transporter hotar svensk konkurrenskraft" på måndagen i regi av Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, och samma dag samlar sig en stor del av sjöfartssektorn kring temat "Är den samhällsekonomiska analysen för transporter enögd?". "Är samhället redo för självkörande fordon?", frågar sig Mercedes–Benz – som också av allt att döma ligger främst i utvecklingen av den här tekniken.

Infrastrukturminister Anna Johansson låter sig frågas ut på en rad delområden. Såväl fordonsbranschen som tidningarna Expressen och Dagens Samhälle låter henne delta i programpunkter under vinjetten Heta stolen. Även flygbranschen hör till ministerns många förhörsledare under dagarna.

Under veckan märks flera av näringslivets samarbeten för att göra fordonsflottan grönare. Det så kallade 2030-sekretariatet redovisar senaste värdena på sina indikatorer för hur omställningen går, och sammanslutningen Klimatneutrala transporter på väg, Kneg, tar upp diskussion om förenligheten mellan minskade utsläpp och ökad lönsamhet.

Hållbarhet och stadsutveckling hör till de teman som många vill fokusera på, men även frågan om vem som ska finansiera stora infrastruktursatsningar verkar het. Både Sveriges byggindustrier och Sveriges kommuner och landsting hör till dem som ordnar seminarier om just finansieringen.

Även konsultföretag passar på att visa framfötterna som seminariearrangörer. WSP frågar sig på måndagmorgonen hur vardagens infrastruktur ska organiseras och just finansieras. Och Trivector, som har läst en dyster nykommen avhandling, tar på onsdageftermiddagen upp frågan varför det uppsatta miljömålen inte motsvaras av politisk styrning som leder samhället i riktning mot dem.

Så långt trots allt bara ett axplock ur årets Almedalsprogram, där 173 programpunkter har märkts med temat infrastruktur, och 80 med kommunikationer.

Alexander Kristofersson

 

E-mail:
Publicerad 2015-06-20 23:55 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!