APM och Mimab inviger terminal för containeromlastning

(Bild: APM Terminals) Bulkgods och så kallad breakbulk som sågat virke lastas i containrar. (Bild: APM Terminals) Bulkgods och så kallad breakbulk som sågat virke lastas i containrar.

APM Terminals Gothenburg har invigt en ny omlastningsterminal där bulkgods, till exempel sågat virke, snabbare kan lastas om till containrar för vidare transport med fartyg.

Den nya omlastningsterminalen är en del i APM Terminals Gothenburgs nya investeringsplan på 250 miljoner kronor. Framför allt är den tänkt att attrahera skogs- och stålindustrin som idag transporterar stora delar av sina volymer med lastbil eller järnväg.

– Eftersom vi är den hamn i Sverige som har flest fartygslinjer till stora delar av världen och dessutom direktlinjer till både Asien och USA, räknar vi med att terminalen är intressant för flera nya kunder som snabbt vill få ut sitt gods sjövägen, säger Morten Brühl, kommersiell chef på APM.

Den nya omlastningsterminalen är ett samarbete mellan APM, som står för investeringen och gods- och omlastningsföretaget Mimab, som kommer att hantera omlastningen.

Tomma containrar kommer att beställas via rederierna och stå beredda i APMs tompark. När gods kommer med lastbil eller järnväg, körs det hela vägen in till den nya omlastningsterminalen. Omlastningen sker med en så kallad Loadplate som kommer från finska Actiw. Godset placeras på en gummimatta som sedan skjuts in i en container. Allt går på mindre än en minut. Därefter körs de fyllda containrarna direkt ner på terminalen. 

Den nya omlastningsterminalen är öppen för allt bulkgods som kan flyttas över till containrar.

Publicerad 2017-05-04 09:09

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts